ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΝ 'ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Γονέων Λυκείου Δροσιάς ήταν ανάμεσα στους φορείς, που κλήθηκαν και παραστάθηκαν στο Τοπικό Συμβούλιο Δροσιάς κατά τη συνεδρίασή του για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΚ Δροσιάς 2014-2019. Παρατίθενται οι προτάσεις του συλλόγου, που ελήφθησαν κατόπιν συνεδριάσεως του Δ.Σ...