ΝΕΑ ΠΝΟΗ:"ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά τη διάρκεια της 27ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου στις 22 Δεκεμβρίου 2014, η Δημοτική Κίνηση...
«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», τοποθετήθηκε για το θέμα του καθορισµού ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισµού και καθαριότητας για το Δήμο Διονύσου από την 1η Ιανουαρίου 2015.

"Ο καθορισμός ενιαίας πολιτικής τελών και η φορολόγηση των Υπηρεσιών ιδίας ποιότητας, με τον ίδιο τρόπο, για όλους τους Δημότες, αποτελεί για τη "Νέα Πνοή για τον Διόνυσο" ζήτημα στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για το λόγο αυτό, η δημοτική μας κίνηση υπερψήφισε την πρόταση της νέας Δημοτικής Αρχής για τη καθιέρωση ενιαίου Δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθώς θεωρεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, με ανακατανομή βαρών μεταξύ της οικιακής και γενικής χρήσης υπέρ της πρώτης, γεγονός που ανακουφίζει συμπολίτες μας σε πολλές περιοχές του Δήμου.

Η προσπάθεια όμως δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. Όπως προκύπτει από σχετικό Πίνακα της Εισήγησης της Δημοτικής Αρχής, υπάρχουν περιοχές στο Δήμο Διονύσου, στις οποίες, ενώ ο πληθυσμός κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, η επιβάρυνση στη φορολόγηση δεν είναι ισότιμη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η βάση φορολόγησης δεν είναι η πραγματική.

Συνεπώς, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει άμεσα, ώστε να δημιουργηθεί πραγματική βάση φορολόγησης (με άξονα τα πραγματικά τετραγωνικά των κτιρίων), είτε αυτή αφορά την οικιακή, είτε τη γενική χρήση. Μόνον τότε θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη στο ζήτημα αυτό.

Παράλληλα, η "Νέα Πνοή " προτείνει:

-Τη δημιουργία σοβαρών προϋποθέσεων μείωσης των δαπανών και άρα μείωσης των αντίστοιχων τελών, που επιβαρύνουν τους συνδημότες μας. μέσα από:

α) Τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης της συλλογής των απορριμμάτων με τη διαλογή στη πηγή, την αξιοποίηση των χρήσιμων υλικών και τη μείωση του τελικού, προς μεταφορά, όγκου, με την ταυτόχρονη αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών,
β) Την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Μηχανολογικού, με την οποία θα αλλάξει ο σημερινός, υψηλού κόστους, τρόπος συντήρησης και επισκευής των οχημάτων,
γ) Τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού, με τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης,

-Την επέκταση της πολιτικής που ακολουθείται σήμερα, για όλα τα δημοτικά τέλη.

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα τέλη κοιμητηρίων και στα τέλη ύδρευσης, καθώς υπάρχουν περιοχές που υδροδοτούνται από τοπικά δίκτυα, μερικώς ή ολικώς, και επιβαρύνονται το ίδιο με τις όσες υδροδοτούνται με ανώτερης ποιότητας νερό (ΕΥΔΑΠ), η προμήθεια του οποίου κοστίζει περισσότερο στο Δήμο.

-Την ελάφρυνση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 Έχουμε υποχρέωση ως Δήμος να εγκύψουμε στα προβλήματα των ευπαθών ομάδων συνδημοτών μας, που πλήττονται από την οικονομική κρίση, θεσμοθετώντας άμεσα, κριτήρια ελάφρυνσής τους μέσω της κατάλληλης πολιτικής τελών."

Η Δημοτική Κίνηση "Νέα Πνοή Για τον Διόνυσο" στήριξε με τη θετική ψήφο της την πολιτική της διοικούσας παράταξης στο ευαίσθητο ζήτημα των τελών, αν και τη θεωρεί ημιτελή, και για το λόγο αυτό ευελπιστεί στη συνέχιση και στην ολοκλήρωσή της στο άμεσο μέλλον, εντός του πλαισίου των προτάσεων που έθεσε ανωτέρω, γεγονός που θα καθορίσει και τη μελλοντική στάση της στο θέμα αυτό.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»