ΔΡΥΑΔΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015


ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...