Η 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"


ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11 π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. Πρωτ. 47 – 7/1/2015 Κρυονέρι ,
7 Ιανουαρίου 2015

Προς : Όλα τα μέλη του Σωματείου Εν Δράσει

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Εν Δράσει σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 5 / 01 / 2015,

Σ υ γ κ α λ ε ί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, στην αίθουσα του Σωματείου στην οδό Φιλελλήνων 1 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

 Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2014.
 Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2014.
 Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 2014.
 Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού Α΄ Εξαμήνου 2015.
 Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού Α΄ Εξαμήνου 2015.
 Έγκριση νέων μελών .
 Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού.
 Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών .

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 28 / 1 /2015 , στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:30 μ.μ. εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας της επαναληπτικής Γ.Σ. η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 01 / 2 /2015 , στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. με οποιονδήποτε αριθμό μελών τα οποία που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2014, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ.

Για το ΔΣ του σωματείου
Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας