ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ": ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ


A N A K O I N Ω Σ Η
Κοινωνική πολιτική του Ο.Ν.Α.Π. "ΘΕΣΠΙΣ" σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Διονύσου
Το Δ.Σ. του Ο.Ν.Α.Π. "ΘΕΣΠΙΣ", στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της 18/12/2014 (αρ. Απόφ. 123/14), λαμβάνοντας υπ΄όψιν...
τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι Πολίτες και προκειμένου να διευκολύνει τους ωφελούμενους Δημότες-Κατοίκους του Δήμου Διονύσου, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν το αντίτιμο παρακολούθησης των δραστηριοτήτων / δράσεών του σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες (ανέργους, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, γονείς με δύο παιδιά και πολύτεκνους),
α π ο φ ά σ ι σ ε
τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Διονύσου, ως ακολούθως:
1. Δεν θα καταβάλλουν καθόλου δίδακτρα οι άνεργοι και όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 ευρώ (με επίδειξη κάρτας ανεργίας, ανανεωμένης σε τριμηνιαία βάση ή εκκαθαριστικού σημειώματος).
2. Στα δύο παιδιά, της ίδιας οικογένειας, που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του "ΘΕΣΠΙΣ", το δεύτερο παιδί θα έχει έκπτωση 30%.
3. Στα τρία παιδιά, της ίδιας οικογένειας, που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του "ΘΕΣΠΙΣ", το τρίτο παιδί θα συμμετέχει δωρεάν.
4. Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, ανεξάρτητα με το αν συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα του "ΘΕΣΠΙΣ", θα υπάρχει έκπτωση 10% για το πρώτο παιδί.

Το Δ.Σ. του ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ"