Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΡΙΣΕ ΕΝΑ ΒΥΤΙΟ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ !


Στη φωτογραφία εικονίζονται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β.Α. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βόρειας Αττικής), μαζί με τον Πρόεδρο του Σωματείου Ε.Π.Π.Κ. (Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Κρυονερίου) δίπλα στο βυτίο. Σημειώνουμε ότι ο γενικός σκοπός του συνδέσμου είναι η μελέτη, προστασία...
και προαγωγή των ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Ειδικότεροι σκοποί του Σ.Ε.Β.Α. είναι :

1) η προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής από ηθικής και οικονομικής απόψεως,
2) η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των μελών του,
3) η εκπροσώπηση έναντι Δημοσίων Αρχών και λοιπών συλλογικών οργάνων των μελών του με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του συνδέσμου,
4) η μελέτη των παρουσιαζομένων στα μέλη προβλημάτων σχετικών με τη γενική υποδομή και εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής και η υποβολή προτάσεων για τη λύση τους προς κάθε αρμόδια δημόσια , κοινοτική ή άλλη αρχή .

Στον Σ.Ε.Β.Α. συμμετέχουν σήμερα 43 επιχειρήσεις. Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε ποιές είναι...

http://www.seva.org.gr/index.php/2012-02-05-18-30-29