ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ.


ΤΑ 15 ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάκληση της απόφασης έγκρισης κονδυλίου 20.000€ για έλεγχο στατικότητας & επαναχρήσης του κτιρίου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο Κρυονέρι». (κατόπιν του Α.Π. 1/20-1-2015 εγγράφου αιτήματος 48 δημοτών κατοίκων)...

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση σκοπιμότητας ‘’ Προμήθειας λογισμικού ωρομέτρησης‘’».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού των Εθνικών εορτών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας προελέγχου μελέτης για την ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δ. Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: « Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ‘ και αντικατάστασή του».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 8ο: « Έγκριση της αριθ.128/18-12-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ με θέμα «Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε.2014».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 205/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: « Έγκριση Πληρωμής Προστίμου για Τροχαία Παράβαση Αυτοκινήτου του Δήμου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 11ο: Α. Έγκριση 2 Α.Π.Ε. και 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» Β. Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» Γ. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 13ο: « Aνάκληση απόφασης Δ.Σ.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 14ο: «Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Διονύσου και Σχολικά Κτήρια».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ .

ΘΕΜΑ 15ο: «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη Δ.Κ. Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας CYTA».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ