ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος του νοσοκομείου, θα πραγματοποιήσει δωρεάν...
παθολογική και καρδιολογική εξέταση στα μέλη του ΚΑΠΗ Κρυονερίου στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2015 με κινητή μονάδα στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
Χριστόπουλος Δημήτριος