ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΗ "ΒΟΡΕΙΝΗ": "ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ" !


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΟΠΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ, Ο ΝΟΜΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ...Συνέντευξη της Δημοτικής Συμβούλου της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο», Κατερίνας Αυγέρη στην εφημερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» (voreini.gr) με αφορμή το θέμα της παραχώρησης δημοτικών εγκαταστάσεων στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία του Δήμου Διονύσου. (Τεύχος Μαρτίου 2015)


ΒΟΡΕΙΝΗ: Κυρία Αυγέρη, το θέμα της χρήσης των αθλητικών υποδομών του Δήμου από τα σωματεία έχει γίνει σίριαλ που απασχολεί την τοπική κοινωνία 6 μήνες τώρα. Με την ιδιότητα της Δημοτικής Συμβούλου με την «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», ως πρώην Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με τις νομικές σας γνώσεις αλλά και ως μία από τους 353 δημότες που εισηγηθήκατε το θέμα της δωρεάν παραχώρησης των αθλητικών, σχολικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία του Δήμου, θα ήθελα να σας θέσω κάποια ερωτήματα που απασχολούν: Δωρεάν παραχώρηση των δημοτικών υποδομών ή έναντι αντιτίμου; Δεν θα πρέπει στα έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων , αλλά και τα λειτουργικά έξοδα να συμμετέχουν οι φορείς που τα χρησιμοποιούν;

Κατερίνα Αυγέρη: Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα της δωρεάν παραχώρησης δημοσίων κτιρίων, υπό προϋποθέσεις. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του Ν. 3463/06, «επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε άλλα Νομικά Πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα». Στο Δήμο Διονύσου αυτή τη στιγμή, τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία του Δήμου είναι οι μόνοι φορείς που προάγουν ουσιαστικά τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με μόνη ίσως εξαίρεση από πλευράς παρουσίας Δήμου, των παιδικών χορωδιών του Νομικού Προσώπου ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ. Θεωρώ λοιπόν αυτονόητο τη δωρεάν παραχώρηση όλων εκείνων των δημοσιών χώρων που θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν τις δράσεις των σωματείων αυτών, τα οποία με το έργο τους έρχονται να καλύψουν το «κενό» της δημοτικής αρχής στον τομέα αυτό. Είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση που οφείλει να πάρει η δημοτική αρχή, προς όφελος των δημοτών. Θα πρέπει η παραχώρηση των δημοσίων κτιρίων σε φορείς, οι όροι χρήσης τους και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλόμενων πλευρών (Δήμου-Σωματείων), να καθορισθούν μέσα από ένα πλαίσιο λειτουργίας και θέσπιση κανόνων, κοινών για όλους, που θα προκύψει από διαβούλευση με τους φορείς και θα καταλήξει στην έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αυτό απαιτεί χρόνο, διάθεση συνεργασίας και πνεύμα συναίνεσης, που ευελπιστούμε να δούμε να εφαρμόζονται κάποια στιγμή από τη νέα Διοίκηση. 

ΒΟΡΕΙΝΗ: Τελικά τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο; Με ποια διαδικασία γίνονται οι παραχωρήσεις των δημοτικών εγκαταστάσεων ;

Κατερίνα Αυγέρη: Από το 1990, με νόμο, τα σχολεία φεύγουν από την ιδιοκτησία του ΟΣΚ και μετεγγράφονται σιγά σιγά ως περιουσιακά ακίνητα των Δήμων. Με το ν.3852/10 (Καλλικρατικός Νόμος). Η αρμοδιότητα συντήρησης αλλά και κατασκευής σχολείων ανήκει στους Δήμους πλέον και επομένως αποτελούν δημοτικά κτίρια και υποδομές, όπως είναι οι ανοικτοί αθλητικοί χώροι, τα πολιτιστικά κέντρα, τα δημοτικά καταστήματα, οι δημοτικοί σταθμοί κτλ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Απριλίου 2015. Επομένως, η νομοθεσία παραχώρησης και χρήσης που διέπει πλέον όλα τα δημοτικά ακίνητα, είναι αυτή που περιγράφεται στο ν.3463 /2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και όχι στη Σχολική νομοθεσία του 1985 και του 1998 και την απόφαση παραχώρησης την έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο Δήμαρχος. Βεβαίως οι Σχολικές Επιτροπές (ως ΝΠΔΔ με τον Καλλικράτη) εξετάζουν τα αιτήματα και εισηγούνται, βεβαίως ο ΘΕΣΠΙΣ (ή όποιο ΝΠΔΔ προβλέπει ο Καλλικράτης), εξετάζει τα αιτήματα και εισηγείται, αλλά αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 185/ν.3463/2006) . Η μόνη περίπτωση να μην αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αν το ίδιο έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή σε άλλον. Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορεί όποιος ενδιαφέρεται, να βρει πολλές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων που παραχωρούν κλειστά σχολικά γυμναστήρια σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Υπάρχουν επίσης αποφάσεις παραχώρησης με υπογραφή Δημάρχων ή και Αντιδημάρχων ή ακόμη και της ΔΕΠ, με την προϋπόθεση ότι τους έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΒΟΡΕΙΝΗ: Ο Δήμαρχος στην απόφασή του έθεσε ως προϋπόθεση για τη χρήση των εγκαταστάσεων , να ασφαλίσουν τα σωματεία τους αθλητές. Εσάς ως γονέα και ως δημότη δεν σας εξασφαλίζει αυτή η απόφαση του Δημάρχου;

Κατερίνα Αυγέρη: Υποχρέωση της εκάστοτε δημοτικής αρχής είναι να συντηρεί σωστά τις εγκαταστάσεις που παρέχει προς χρήση στους δημότες και να ελέγχει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επιπροσθέτως, κανένας Δήμος δεν μπορεί να «υποχρεώσει» τον οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο.

ΒΟΡΕΙΝΗ: Είναι τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία κερδοσκοπικοί οργανισμοί;

Κατερίνα Αυγέρη: Εκ της νομικής τους υποστάσεως, ο σκοπός τους είναι μη κερδοσκοπικός. Το γεγονός ότι επιχορηγούνται από το Δήμο, αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από πλευράς πολιτείας, του μη κεδροσκοπικού τους χαρακτήρα. Η επιχορήγηση είναι μια πολιτική απόφαση ενίσχυσης από πλευράς Δήμου των πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών, εξωραϊστικών φορέων του Δήμου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες κοινωνικές δράσεις επωφελεία των δημοτών. Γι’ αυτο άλλωστε τα σωματεία, προκειμένου να λάβουν την επιχορήγηση αυτή, καταθέτουν συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης, υποβάλουν καταστατικό, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και τις αποδείξεις της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να πάρουν έγκριση από τον Επίτροπο. Δε ζητούν και δε λαμβάνουν όλα τα σωματεία επιχορήγηση, ακόμη κι αν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο Επίτροπος δε θα εγκρίνει την επιχορήγηση.

ΒΟΡΕΙΝΗ: Πιστεύετε ο ότι ο Δήμος Διονύσου θα πρέπει να αναπτύξει προγράμματα μαζικού αθλητισμού;

Κατερίνα Αυγέρη: Θα έπρεπε ήδη να έχουν αναπτυχθεί είτε σε ανοικτά είτε σε κλειστά γήπεδα και θα πρέπει να διαχωρίσουμε την ύπαρξη των προγραμμάτων αυτών από τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων, καθώς τα πρώτα αφορούν το μαζικό αθλητισμό και τα δεύτερα τον πρωταθλητισμό.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»