Η "ΔΑΔΙΟΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"...
Η "ΔΑΔΙΟΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ


Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Σχετικά με την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους επισημαίνει ότι:

Είναι σαφής η έλλειψη πολιτικών από την μεριά του Δήμου που να σχετίζονται με την προώθηση και την στήριξη του μαζικού αθλητισμού.

Προτείνουμε την δημιουργία κανονισμού που να προβλέπει τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις για

Α) Την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων (και των σχολικών γυμναστηρίων) στους αθλητικούς συλλόγους του δήμου μας

Β) Την κατανομή των επιχορηγήσεων προς τους αθλητικούς συλλόγους

Η κύρωση του κανονισμού θα ολοκληρωθεί ύστερα από ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημοτικές παρατάξεις από το δημοτικό συμβούλιο.

Θέση μας είναι ότι:

Ο Δήμος πρέπει να παραχωρεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση στους αθλητικούς συλλόγους τους χώρους άθλησης αρμοδιότητας τους με την προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας των συλλόγων , και την ανάληψη από αυτούς συγκεκριμένων υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης των παραχωρούμενων χώρων

Επισημαίνουμε την υποχρέωση του δήμου να προετοιμάσει έγκαιρα τα προγράμματα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης με ελεύθερη συμμετοχή των παιδιών.

2/3/2015 
Γραφείο Τύπου Δ.Α.ΔΙΟΝ.


Η "ΔΑΔΙΟΝ" ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Σχετικά με την λειτουργία του ΠΕΔΥ Αγίου Στεφάνου, η θέση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ είναι ότι:

Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά για την αναβάθμισή του γιατί είναι μία δομή που βρίσκεται στα όρια του δήμου μας.

Είναι απαραίτητο να στελεχωθεί και να αναβαθμιστεί το υπάρχον κατάστημα ΙΚΑ-ΠΕΔΥ με όλες τις ειδικότητες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού εργαστηρίων για την κάλυψη των αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας και εργαστηριακών εξετάσεων.

Να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή για πίεση και παρέμβαση προς κάθε κατεύθυνση για την προώθηση του δίκαιου αυτού αιτήματος.

Η διασφάλιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος Υγείας μπορεί να επιτευχθεί με την γενναία και ορθολογική χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλοι.

2/3/2015 

Γραφείο Τύπου Δ.Α.ΔΙΟΝ.