ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ"...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την λειτουργία του ΘΕΣΠΙ. Λύση ή μετάθεση του προβλήματος; 
Είναι πεποίθησή της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου ότι είναι αναγκαίος ένας...
ανεξάρτητος φορέας πολιτισμού και αθλητισμού στο Δήμο.

Πρέπει να βασίζεται στις ενεργές δυνάμεις του τόπου, να λειτουργεί οργανωτικά και με διαφάνεια, να εξασφαλίζει το θεσμικό πλαίσιο που δε θα αφήνει περιθώρια για προσωπικά -μικρά ή μεγάλα- συμφέροντα και φιλοδοξίες και να ελέγχεται συλλογικά.

Σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να κινηθεί η δημοτική αρχή και όχι να δρομολογεί αυθαίρετα την κατάργηση του Νομικού Προσώπου, εγκαταλείποντας τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στη γραφειοκρατία των διοικητικών υπηρεσιών ενός τόσο μεγάλου Δήμου. 

Ο «ΘΕΣΠΙΣ» θα έπρεπε να οργανωθεί, να εξυγιανθεί και να προσκαλέσει σε συνεργασία τις πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου. 

Δυστυχώς, η παρούσα δημοτική αρχή επιδεικνύει την ίδια αδράνεια με τις προηγούμενες διοικήσεις, σε βαθμό που τα προβλήματα εμφανίζονται μεγεθυμένα:

1. Ανύπαρκτος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που θα επέτρεπε την οικονομική διαχείριση και την πρόσληψη δασκάλων και επιμορφωτών, χωρίς την εκβιαστική λύση ανάγκης σύμβασης με εταιρία.

2. Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και ευελιξίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές του Δήμου.

3. Έλλειψη συστηματικής ενημέρωσης τόσο των μελών των θεσμικών οργάνων, όσο και των δημοτών για τις τακτικές και έκτακτες δραστηριότητες. Η ανάρτηση σε διαδικτυακά μέσα είναι ευκαιριακή και απολύτως ανεπαρκής.

2 Εκπρόθεσμη και ανεπαρκής διοργάνωση δραστηριοτήτων. Τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. έχουν καταθέσει άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις και εκκλήσεις για σχετική συζήτηση, η οποία δεν έγινε ποτέ.

3 Αναποτελεσματική διαχείριση αιθουσών των πολιτιστικών κέντρων. 

4  Το ανακόλουθο ψήφισης του προϋπολογισμού και λήψης αποφάσεων για τις δραστηριότητες του «ΘΕΣΠΙΣ», διαιωνίζει τα προβλήματα αμοιβής των ανθρώπων που εργάζονται για την υλοποίηση τους.

5 Σημαντικά προβλήματα στην οργάνωση και διεξαγωγή των διοικητικών συμβουλίων:
Α) Μεγάλος αριθμός θεμάτων σε αραιά διαστήματα και με ανεπαρκείς, συγκεχυμένες ή και εκπρόθεσμες εισηγήσεις.
Β) Έλλειψη πρακτικογράφου.
Γ) Έλλειψη ενημέρωσης για την τύχη των ειλημμένων αποφάσεων, οι οποίες συχνά ακυρώνονται.

Τα παραπάνω προβλήματα ακυρώνουν την ουσιαστική λειτουργία του οργάνου και καθιστούν διακοσμητικό το ρόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για καθένα από τα παραπάνω προβλήματα η Δ.Α.ΔΙΟΝ έχει καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις της, μέσω της αντιπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει επανειλημμένως καλέσει τη διοίκηση σε διαβούλευση για την αντιμετώπισή τους.

Παρότι αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν πρόθυμα, καταθέτοντας μάλιστα κάποιοι και τις δικές τους εισηγήσεις, η συζήτηση αναβάλλεται διαρκώς.

Η εφαρμογή της λογικής «πονάει πόδι – κόψει πόδι» θα έχει ως αποτέλεσμα των ακρωτηριασμό και όχι την εξυγίανση.

Αν ο «ΘΕΣΠΙΣ» απορροφηθεί από το Δήμο, το μόνο ίσως όφελος θα είναι μια απλή οικονομική διαχείριση.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως, οφείλει να προσφέρει στους δημότες ίσες ευκαιρίες στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στη δημιουργική απασχόληση και στην επιμόρφωση, αναδεικνύοντας παράλληλα την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα.

Ας συνεργαστούμε, για να λύσουμε τα προβλήματα και όχι για να τα μεταθέσουμε.

Διόνυσος 12/3/2015
Από το Γραφείο Τύπου της Δ.Α.ΔΙΟΝ.