ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ: ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΥ-ΛΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΕΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2-3-2015). 
Παραχωρήσεις Κλειστών Σχολικών Γυμναστηρίων
Στην έναρξη της Νέας Διοίκησης, επιχειρήθηκε από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά τις παραχωρήσεις...
των κλειστών Σχολικών Γυμναστηρίων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας.

Συνεκτιμώντας τον συνολικό αριθμό αθλουμένων ανά σωματείο και άθλημα και τις διαθέσιμες ώρες ανά γυμναστήριο, καταλήξαμε σε εισήγηση αρχικά και απόφαση στη συνέχεια κατανομής ωρών προπόνησης.

Επί πλέον, λάβαμε υπόψη μας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των σωματείων στην τρέχουσα περίοδο. Με προγραμματισμό στη διάρκεια της φετινής περιόδου και με βελτιωμένα κριτήρια, η κατανομή ωρών και οι παραχωρήσεις χώρων για την επόμενη περίοδο, θα δοθούν έγκαιρα αφού έγκαιρα θα υποβληθούν και τα αιτήματα των Σωματείων.

Η συνεργασία μεταξύ των Σωματείων όπως επίσης και αυτών με το Δήμο, είναι επιβεβλημένη ώστε με συγκεκριμένες ενέργειες να λυθούν τα όποια προβλήματα με τον καλύτερο τρόπο.

Μέχρι τις 15 Απριλίου θα πρέπει ως γνωστόν, οι σχολικοί χώροι να περιέλθουν στο περιουσιολόγιο του Δήμου. 

Σήμερα και προσωπικά θεωρώ και αύριο, όλα τα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου μας, χαρακτηρίζονται και είναι σχολικοί χώροι και η παραχώρησή τους διέπεται από συγκεκριμένη σχολική νομοθεσία.

Όσον αφορά τα ανοιχτά γήπεδα και τα πολιτιστικά κέντρα είναι Δημοτικοί χώροι που το Δ.Σ. με απόφασή του, έχει παραχωρήσει στον Ο.Ν.Α.Π “ΘΕΣΠΙΣ”. 

Στην μεν περίπτωση των σχολικών χώρων, ο κανονισμός λειτουργίας τους, πρέπει υποχρεωτικά να απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, στη δε περίπτωση των Δημοτικών χώρων ο κανονισμός πρέπει να έχει ως βάση την ασφάλεια των χρηστών-αθλουμένων, την λειτουργικότητα των χώρων και την εύρυθμη λειτουργία των Σωματείων.

Το τελευταίο διάστημα αναφορικά είχαμε :

1. Μεταφορές αθλουμένων λόγω τραυματισμών σε νοσοκομείο.
2. Παραβατικές συμπεριφορές θεατών-γονιών σε αγώνες που λάμβαναν χώρα στα κλειστά γυμναστήρια με παιδικές ομάδες.
3. Λιποθυμία μαθητή-αθλούμενου και μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Επιπλέον θα αναφερθώ στις προδιαγραφές των Σχολικών Γυμναστηρίων. Αυτά κατασκευάστηκαν από τον Ο.Σ.Κ. αποκλειστικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα για τη διεξαγωγή ειδικά ορισμένων αθλημάτων όταν η ζώνη ασφαλείας είναι από μηδενική έως ανεπαρκής.

Αυτά έχουμε μ΄αυτά θα βολευτούμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και όλα τα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των μικρών-αθλουμένων. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό και κρίνεται απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι σε πλαίσια συνεργασίας έχουμε ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ αλλά ταυτόχρονα και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο και με τη Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας, θα εδραιωθεί η ισονομία με σταθερούς, διαφανείς και δίκαιους κανόνες, που θα ισχύουν για όλους.

Από τα παραπάνω, φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεσή μας.

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ σε Σωματεία,Φορείς του Δήμου μας και στους δημότες.

2. Μελλοντικά, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όπως προγράμματα Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και για άτομα με ιδιαίτερες δεξιότητες(ΑΜΕΑ).

3. Προγράμματα πολιτισμού-δημιουργικής απασχόλησης και ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ από φέτος κιόλας. Αυτά τα προγράμματα που θα ξεκινήσουν φέτος θα καλύψουν αθλητικές-πολιτιστικές ανάγκες των παιδιών και άλλων κατηγοριών δημοτών.

4. ΙΣΟΝΟΜΙΑ που θα εξασφαλίζεται με σταθερά κριτήρια και φανερές διαδικασίες-κανόνες. Με το νόμο 3852/2010 “καταργούνται οι νομαρχίες και η αρμοδιότητα παραχώρησης σχολικών χώρων, μεταφέρεται στους Δήμους”χωρίς να ορίζεται η ακριβής διαδικασία.

Με τον ίδιο νόμο η συγκεκριμένη αρμοδιότητα αναφέρεται σ΄αυτές του Τμήματος Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού.

Η αρμοδιότητα ήταν στον Νομάρχη, άρα πλέον όπου Νομάρχης, Δήμαρχος.

Προσωπικά θεωρώ αναρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία παραχώρησης,γενικά Σχολικών χώρων την οποία η νομοθεσία προβλέπει. Κι αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, τότε τι ; Οι αποφάσεις εδώ και 3 1/2 χρόνια δεν ήταν σύννομες ; Σ΄αυτές συμμετείχαμε πολλοί σημερινοί Δημοτικοί Σύμβουλοι ακόμη και ο πρώην Δήμαρχος κος Καλαφατέλης τότε ως Δήμαρχος και Πρόεδρος για αρκετό διάστημα της Δ.Ε.Π.

Επίσημα έγγραφα της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, επικαιροποιημένα του 2012 της Περιφερειακής Διεύθυνσης, όπως και έγγραφα-εισηγήσεις φετινές Υπηρεσιακών Παραγόντων Εκπαίδευσης,επιβεβαιώνουν το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πρακτικά επί πλέον είναι αδύνατο το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με τις παραχωρήσεις λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού αιτήσεων και τη δυσκολία επεξεργασίας αυτών. Παρόλα αυτά δεν διαφωνώ για οποιαδήποτε σύννομη διαδικασία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το αντίθετο. Για να πάμε όμως στο ερώτημα αν συμφωνούμε ή όχι με το συμβολικό αντίτιμο πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στο ερώτημα: Καταρχήν συμφωνούμε με τις παραχωρήσεις ; Κι αυτό γιατί μέχρι σήμερα από τα αρμόδια όργανα σχεδόν καμία παραχώρηση που αφορά Σχολικά Κλειστά Γυμναστήρια δεν αποφασίστηκε ομόφωνα. 

Δεν είναι δυνατόν να διαφωνούμε με την παραχώρηση και στη συνέχεια να διαφωνούμε και με το συμβολικό αντίτιμο και κατ΄επέκταση με τις υποχρεώσεις των Σωματείων.

Ειπώθηκε πως ο Δήμος δεν καλύπτει τις αθλητικές ανάγκες των δημοτών με προγράμματα Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού.

Θα συμφωνήσω με τον κο Ζυγούνα και την κα Σώκου που το ανέφεραν. Δεν μπορεί όμως να μας κρίνει γιαυτό ο πρώην Δήμαρχος όταν τα προηγούμενα 3 1/2 χρόνια δεν έκανε τίποτα.

Οι ανάγκες πρέπει και θα καλυφθούν με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ που δεν έχουν καμία σχέση με τον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ που επιχορηγείται από το Δήμο.

Μπορούν και πρέπει να υπάρχουν και τα δύο έτσι ώστε να καλύπτονται οι αθλητικές απαιτήσεις και ανάγκες ΟΛΩΝ.