ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου έχουν ως εξής:


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ: 17 ψήφοι με 4 έδρες στο Δ.Σ. (Α. Τόκα, Α. Χατζηαθανασίου, Κ. Βλάχος, Π. Δημητρακόπουλος) και 2 εκπροσώπους στην Ομοσπονδία (Μ. Ριτσατάκης, Α. Χατζηαθανασίου)

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: 10 ψήφοι με 3 έδρες στο Δ.Σ. (Β. Λιακέα, Β. Ζώτος, Δ. Τσιράκης) και έναν εκπρόσωπο στην Ομοσπονδία (Δ. Τσιράκης)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 8 ψήφοι με 2 έδρες (Λ. Αργυροπούλου, Θ. Αλημίσης) στο Δ.Σ. και έναν εκπρόσωπο στην Ομοσπονδία (Λ. Αργυροπούλου)

Στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας την Ένωση Γονέων θα εκπροσωπεί ο Γ. Γάκης από τη Συνεργασία Γονέων Δήμου Διονύσου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα μέσα στις προσεχείς μέρες.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ