ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 5-3-2015 και ώρα 7 μμ στο Κοινοτικό Κατάστημα Σταμάτας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη...
του διευρυμένου Συμβουλίου Διοίκησης της Δημοτικής μας Παράταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Πολιτική Ενημέρωση πάνω στα τρέχοντα θέματα

2. Πορεία των συνεργασιακών διαδικασιών. Συζήτηση λήψη σχετικών αποφάσεων

3. Προτάσεις λειτουργίας του Δήμου (Συστημική Θεώρηση)
a. Το πολιτικό πλαίσιο μιας σύγχρονης και προοδευτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
b. Η οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση του Δήμου
c. Η δημοτική αποκέντρωση και ο ρόλος των Δημοτικών Κοινοτήτων
d. Τα εργαλεία που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων.

4. Προγραμματισμός

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την πάγια πολιτική μας θέση, οι συνεδριάσεις όλων των οργάνων της Δημοτικής Παράταξης Συμμαχία για τον Πολίτη είναι ανοικτές και μπορούν να πάρουν μέρος όσοι το επιθυμούν.

Γραφείο Τύπου "Συμμαχίας για τον Πολίτη"