ΔΡΥΑΔΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ


ΟΜΙΛΙΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ "ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ"...