ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + (2015-2016) 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Άνοιξης θεωρεί στόχο πρωταρχικής σημασίας την εξωστρέφεια του σχολείου μας προς άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς...
σε χώρες της Ευρώπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αποφασίσαμε να θέσουμε σε ισχύ προγράμματα κινητικότητας αρχικά των καθηγητών αλλά σε επόμενο στάδιο και των μαθητών μας.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης του σχολείου μας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και το χρηματοδοτεί μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Οι καθηγητές, οι οποίοι θα μετακινηθούν σε αυτό το πλαίσιο κατά το τρέχον αλλά και το επόμενο έτος, θα παρακολουθήσουν εντατικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ισπανίας, της Τσεχίας και της Μεγάλης Βρετανίας, για να προωθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου μας και να γνωρίσουν καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας, τα οποία θα δώσουν νέα πνοή στη διδακτική πραγματικότητα και θα συμβάλλουν εκτός των άλλων και στην αποθάρρυνση των μαθητών μας να διακόπτουν πρόωρα τη σχολική φοίτηση.

Επιπλέον θα καθιερωθούν έτσι σύνδεσμοι με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και θα προωθηθούν μελλοντικές συνεργασίες με αυτά.

Σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πολύτιμος συνεργάτης και υποστηρικτής μας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και συγκεκριμένα το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών.

Ευχαριστούμε θερμά !

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ