53 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 14 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ "ΠΥΡΦΟΡΟΣ 2015" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Φωτογραφία από το αρχείο της εφημερίδας ΒΟΡΕΙΝΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή , 26 Απριλίου 2015 και ώρα 14.30 διεξήχθη η ετήσια άσκηση ετοιμότητας των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με την επωνυμία : «ΠΥΡΦΟΡΟΣ 2015». Το «σενάριο» της άσκησης προέβλεπε εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην Δ.Κ. Κρυονερίου και συγκεκριμένα σε δασική έκταση...
πλησίον του Πυροφυλακείου. Σκοπός της άσκησης είναι να διαπιστωθούν ελλείψεις σε μέσα και μηχανολογικό εξοπλισμό και λάθη στον επιχειρησιακό τομέα , ώστε αυτά να επισκευαστούν / διορθωθούν εν όψει της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου. Στην άσκηση συμμετείχαν οι κάτωθι εθελοντικές οργανώσεις :ου.

Στην άσκηση συμμετείχαν οι κάτωθι εθελοντικές οργανώσεις :


Μετά το πέρας της άσκησης και παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστασίου Μπάση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων εθελοντών αναφορικά με την αποτίμηση του αποτελέσματος.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ