ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: "ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΝΟΣΗΡΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ∆ηµοκρατική Ανατροπή ∆ιονύσου καταδικάζει απερίφραστα τα νοσηρά φαινόµενα που...
λαµβάνουν χώρα το τελευταίο διάστηµα στον δήµο µας και αφορούν την Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβἀθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου, µε αποκορύφωµα την πυρκαγιά που κατέστρεψε το γραφείο των Σχολικών επιτροπών.

Τονίζουµε ότι τέτοια φαινόµενα δεν προσφέρονται για µικροπολιτική εκµετάλλευση ούτε για κυνήγι µαγισσών αλλά χρειάζεται να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πλευρές αυτής της υπόθεσης και δηλώνουµε ότι θα σταθούµε δίπλα στην διοίκηση και τις αρµόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές ώστε να βρεθούν οι ένοχοι και να µην επαναληφθούν ξανά τέτοια φαινόµενα.

Γραφείο Τύπου ∆Α∆ΙΟΝ