ΔΡΥΑΔΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ


ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ, ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...