Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙ...


ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 7 μ.μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. ΤΑ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ...
1. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων έτους 2015.»

2. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 και παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2015.»

3. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 από ορκωτό λογιστή.»

4. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας.»

5. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση γηπέδου Σταμάτας.»

6. «Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην οδό Ναυαρίνου στην Άνοιξη.»

7. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση ιστοσελίδας ΘΕΣΠΙΣ έτους 2015.»

8. «Λήψη απόφασης για την παρουσίαση ανθολογίου θεατρικού εργαστηρίου του Θεάτρου Χαλκίδος.»

9. « Έγκριση διεξαγωγής συναυλίας κλασσικής μουσικής.»

10. « Λήψη απόφασης για την έναρξη δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με θέμα τη σχέση λόγου και εικόνας.»

11. « Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή 3ου λαϊκού δρόμου Δήμου Διονύσου

12. «Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του 1ου Συναγωνισμού συγγραφής παραμυθιού.