ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ: "Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ"


Δήλωση της Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, Στέλλας - Σοφίας Μαγγίνα, για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
Η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαβούλευση και χωρίς να υπάρχει νομοθετική δέσμευση για την επιστροφή τους, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους δημότες,...
καθώς οι δήμοι - στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας - τους τα επιστρέφουν σε υπηρεσίες.
Από την κυβέρνηση δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαβεβαιώσεις ούτε για το χρονικό διάστημα δέσμευσης των χρημάτων ούτε για τον μηχανισμό διαχείρισής τους.

Η Κεντρική Εξουσία έχει μεταφέρει στους Δήμους ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της και, πλέον, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τους αφαιρεί τους ήδη απομειωμένους πόρους και, κατά συνέπεια, την ίδια την ανεξαρτησία τους.

Ήδη, τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα των δημοτικών αρχών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ο Δήμος Διονύσου, στο πλαίσιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, θα πράξει ό,τι είναι πολιτικά και νομικά εφικτό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θα παραμείνουν στη διάθεση του ιδίου και των δημοτών του.