Ο Π.ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΞΗΣ


Παρέμβαση Παναγιώτη Μπιτάκου για το συμβάν στο Δημοτικό Άνοιξης το Μ. Σάββατο 
17.4.2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11/2015
ΥΠΟΨΗ: Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη
ΚΟΙΝ: Αντιδήμαρχο Παιδείας Βασίλειο Κοκμοτό
Θέμα : «Αίτημα Ενημέρωσης επί συμβάντος στο Δημοτικό Άνοιξης το Μ. Σάββατο» ...
Εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου μας και την έγκυρη ενημέρωσή μας επί του συμβάντος στο Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης το Μ. Σάββατο, παρακαλώ αιτούμαι τα παρακάτω:
1. Αντίγραφο της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε ο Δήμος Διονύσου (μετά τη γνωστοποίηση της πράξης από μέρους σας) για τις ζημιές και τις φθορές που έγιναν στο σχολείο.
2. Αναλυτικό Οικονομικό Απολογισμό των ζημιών που προκλήθηκαν στο σχολείο και από ποιο φορέα καλύφθηκαν τα έξοδα.
3. Ενημέρωση σχετικά με το ποιοι αρμόδιοι φορείς ή υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν ενημερωθεί, πριν το περιστατικό από το Διευθυντή του Σχολείου και το Σύλλογο Γονέων και τι μέτρα και ενέργειες έκαναν για την αποτροπή του.

Μπιτάκος Παναγιώτης 
Πρόεδρος Δημοτικής Κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»