Η "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης για τη δέσμευση των χρηματικών...
διαθεσίμων των Ο.Τ.Α είναι καταχρηστική και έχουμε χρέος να εξαντλήσουμε κάθε νομική δυνατότητα ακύρωσης.

Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», με αφορμή τη δημοσιοποίηση αποσπάσματος του πρακτικού της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το ψήφισμα κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης για τη δέσμευση των χρηματικών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α., διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η θέση της δημοτικής μας κίνησης ήταν θετική επί της αρχής του ψηφίσματος, ως η εισήγηση του Δημάρχου, διαφοροποιούμενη ως προς την παράγραφο 4, ζητώντας την απόσυρσή της και καταθέτοντας νέα πρόταση προς ψήφιση.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 4 του ψηφίσματος αναφέρει ότι το ΔΣ «Αποφασίζει, μέχρι τη σύγκληση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7ης Μαΐου όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, την μη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, καθώς και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις λειτουργίες του.»

Η μη εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έρχεται σε αντίθεση με την τήρηση της νομιμότητας, την οποία ο Δήμος Διονύσου και κάθε θεσμική αρχή έχει υποχρέωση να εφαρμόζει, καθώς και στα αναφερόμενα της παραγράφου 5 του ψηφίσματος, όπου αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο «Αποφασίζει την εξάντληση κάθε πολιτικής και νομικής δυνατότητας, με σκοπό την ακύρωση της Πράξης...".

Επειδή η εξάντληση της νομικής δυνατότητας για την ακύρωση της ΠΝΠ έρχεται σε αντίφαση με την προτροπή της μη εφαρμογής νόμου του Κράτους και επειδή η εισήγηση του κ. Δημάρχου δεν τροποποιήθηκε, η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» ήταν υποχρεωμένη να καταψηφίσει την πρόταση και να υποβάλλει νέα.

Γραφείο Τύπου «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»