ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΑΛΕΙ ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ !


Παρέμβαση Φωτάκη για τα αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων, περιοχών Δήμου Διονύσου
Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. κ. Ευάγγελο Λυρούδια
Θέμα: Αίτημα για την οργάνωση ενημερωτικής συνάντησης με αντικείμενο τα εκτελούμενα έργα, τις εκπονούμενες μελέτες και το λοιπό Προγραμματισμό, όσον αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων, περιοχών Δήμου Διονύσου...


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Είναι γνωστή η σημασία που έχει για τη ποιότητα ζωής των κατοίκων όλων των περιοχών του Δήμου μας, η δημιουργία ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου.

Πρόσφατα, άρχισε να εκτελείται σχετικό έργο, που αναφέρεται σε μεγάλο τμήμα των περιοχών του Δήμου μας, με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ και του ΣΕΣ), η εξέλιξη και η ολοκλήρωση του οποίου, έχει να κάνει με τη προώθηση της κατασκευής παράλληλου έργου πρωτευόντων δικτύων από την ΕΥΔΑΠ.

Συγχρόνως, σε άλλες περιοχές του Δήμου μας (Άνοιξη, Δροσιά), είναι ανοικτές εργολαβίες αποχετευτικών έργων, σε ορισμένες άλλες υπάρχουν κατασκευασμένα δίκτυα (π.χ. σε τμήμα του Αγίου Στεφάνου), όπου αναφέρονται καθυστερήσεις στις συνδέσεις, ενώ συχρόνως, υπάρχουν περιοχές, όπου εκπονούνται μελέτες (τμήμα του Αγίου Στεφάνου, Ραπεντώσα κλπ.).

Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε 

Για την εξεύρεση λύσης του σοβαρού αυτού προβλήματος, το ταχύτερο δυνατόν, απαιτείται η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων που μπορούν, σε συναινετικό κλίμα, να συμβάλλουν αποφασιστικά στη προσπάθεια αυτή.

Προϋπόθεση, όμως, αποτελεί η πλήρης πληροφόρηση για όλες τις παραμέτρους και ενδεχόμενες δυσκολίες, που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε σκόπιμη την οργάνωση συνάντησης, όπου εσείς αλλά και αρμόδιοι των Τεχνικών Υπηρεσιών μας, θα μας ενημερώσετε για:

– Την εξέλιξη του του έργου που πρόσφατα άρχισε να εκτελείται (εργολαβία ΄΄Τοξότη΄΄, χρονοδιάγραμμα, απορροφητικότητα, ενδεχόμενες εμπλοκές χωροθέτησης αντλιοστασίων ή άλλα προβλήματα).

– Την εξέλιξη των διαδικασιών δημοπράτησης του πρωτεύοντος δικτύου (αποδέκτες), από την ΕΥΔΑΠ.

– Την εξέλιξη των σχετικών ανοικτών εργολαβιών, σε όποιες περιοχές αυτές υφίστανται, με πλήρη αναφορά σε ενδεχόμενα προβλήματα.

– Την εξέλιξη των σχετικών μελετών, σε όποιες περιοχές αυτές εκπονούνται, με πλήρη αναφορά σε ενδεχόμενα προβλήματα, αλλά και εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των και χρηματοδοτικής προσέγγισης των έργων που θα προκύψουν.

– Την ύπαρξη, ενδεχομένως, προβλημάτων, σε περιοχές, όπου ήδη υφίστανται δίκτυα, από το παρελθόν.

– Το προγραμματισμό εκπόνησης μελετών για τις περιοχές, όπου, μέχρι σήμερα, δεν υφίστανται. Ταυτόχρονα, έπειδή κρίνουμε σκόπιμο, ότι παρόμοιο ενδιαφέρον, είναι δεδομένο ότι υπάρχει και από τις άλλες Δημοτικές Παρατάξεις, προτείνουμε η συνάντηση, αυτή, για λόγους οικονομίας, να είναι κοινή για όλους μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση
Γιάννης Φωτάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος