Ο "ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ" ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΒΑΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 18:30 μ.μ... 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 στις 18.30 στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου να παρακολουθήσετε την Θεατρική Παράσταση της Αρχαίας Τραγωδίας, με τίτλο « Α Μ Φ Ι Α Ρ Α Ο Σ » του Γ. Β. Κωβαίου που θα παρουσιάσει η διατμηματική ομάδα 40 μαθητών-τριών του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «ΙΚΑΡΙΟΝ» - Β΄ Φάση με Υπεύθυνη Καθηγήτρια την Φιλόλογο κ. Μαρία Ματοπούλου. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΣΤΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ