Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ !


ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 13 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Δημοτικές παρατάξεις, αθλητικούς συλλόγους, λοιπούς φορείς, δημότες και κατοίκους Δήμου Διονύσου 

Θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Χώρων 

Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να οργανώσει Δημόσια Διαβούλευση για το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων...Η τελική διαβούλευση θα γίνει επί συγκεκριμένου Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας, που θα εισηγηθεί ο Δήμος.

Για να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, ο Δήμος απευθύνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τους αθλητικούς συλλόγους, τους λοιπούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους δημότες και κατοίκους της περιοχής να σημειώσουν, σύμφωνα με το υπόδειγμα της επόμενης σελίδας, τα ειδικότερα ζητήματα που θα ήθελαν να τεθούν στο δημόσιο διάλογο με το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υπάρχει η κάτωθι κατηγοριοποίηση αλλά δίνεται η δυνατότητα στους φορείς και πολίτες να θέσουν και άλλα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν, ώστε να περιληφθούν εξ αρχής στη Δημόσια Διαβούλευση.

1) Ποιοι είναι οι αθλητικοί χώροι & εγκαταστάσεις και ποιος ο σκοπός τους

2) Δικαιούχοι χρήσης τους

3) Ημέρες και ώρες λειτουργίας

4) Διαδικασία παραχώρησης και χρήσης

5) Προτεραιότητες και κριτήρια κατανομής του χρόνου παραχώρησης

6) Υποχρεώσεις συλλόγων και άλλων φορέων για είσοδο στις εγκαταστάσεις

7) Υποχρεώσεις αθλουμένων – προπονητών - χρηστών

8) Καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού των εγκαταστάσεων

9) Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές

10) Προϋποθέσεις διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων

11) Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις

12) Οικονομικό αντίτιμο και διαχείριση εσόδων

13) Υπεύθυνος εφαρμογής του κανονισμού

14) ……..

Προσκαλούνται οι πολίτες και οι φορείς να υποβάλουν τις απόψεις, τις θέσεις και τις προτάσεις τους μέχρι την 25η Απριλίου με e-mail στο grafeiotypou@dionysos.gr ή με fax στο 2132030630 ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου, Άγιος Στέφανος).

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ