ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ !


ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 μ.μ...

ΘΕΜΑ: «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων (αριθ. 271/2014 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας και 3221/2014 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών)».