ΚΑΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ !


Ο Πρόεδρος κ. Πέτρος Χρονόπουλος
ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 2014...

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το απόσπασμα απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου.

http://dionysos.gr/sites/default/files/%2017%CE%BF%CF%85%20%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_2.pdf