ΝΕΑ ΠΝΟΗ: "ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ ;"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» Γιάννης Φωτάκης, εκ μέρους της δημοτικής κίνησης, κατέθεσε προς το Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελο Λυρούδια ερώτημα σχετικά με την υπερβολική καθυστέρηση στο έργο Ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου Βωμού Διονύσου...
: «Η ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Βωμού Διονύσου, χώρου με παγκόσμια αναγνώριση, που προσδιορίζει και τη πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου μας, πρέπει να αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για όλους μας.

Για το σκοπό αυτό, από το 2010 και προγενέστερα, υπάρχει πίστωση 20.000 Ευρώ και έχει εκπονηθεί, δωρεάν σχετική μελέτη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Από δε το 2013 έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου, της Περιφέρειας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, με Φορέα εκτέλεσής του την τελευταία, χωρίς αποτέλεσμα έως σήμερα.

Επισημαίνω ότι, στη φάση αυτή, το έργο της ανάδειξης θα είχε πιλοτικό χαρακτήρα, προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία και να ακολουθήσει μεγαλύτερο, το οποίο, με την αξιοποίηση προγραμμάτων, θα αξιοποιούσε συνολικά το χώρο.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης/11/2014 για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015, τοποθετούμενος εκ μέρους της δημοτικής μας κίνησης «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» για το έργο αυτό, το οποίο σημειωτέον συμπεριλαμβανόταν στον πίνακα των συνεχιζόμενων έργων που συνόδευε τη πρόταση, παρατήρησα ‘’ότι το έργο βρίσκεται στον ίδιο Πίνακα, επί πολλά έτη, παρά το ότι και ωριμότητα (μελέτη) διαθέτει αλλά και πόρους’’ και τόνισα ότι’’η Δημοτική Αρχή πρέπει άμεσα να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του, αφού ο αρμόδιος Φορέας εκτέλεσης του (Αρχαιολογία), στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί, αναμένει στο ακουστικό του’’.

Κατόπιν των ανωτέρω και παρ’ότι έχουν περάσει από τότε σχεδόν πέντε (5) μήνες, κανένα φως δε διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Για τους λόγους που προανέφερα, ερωτάστε κύριε Αντιδήμαρχε:

- Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει το έργο;

- Πήρατε σχετικές πρωτοβουλίες και ποιές ;

- Γενικά πώς προτίθεσθε να κινηθείτε;

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Γιάννης Φωτάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»