ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...


ΑΦΟΡΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 100% ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ...Ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ή βεβαιωμένων οφειλών

Σύμφωνα με το Ν.4321/15 ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο έως 26/05/2015 μπορούν να ρυθμιστούν όπως παρακάτω...Τρόπος εξόφλησης
Απαλλαγή
Εφάπαξ καταβολή οφειλής
100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
2-5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
6-10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
80% των προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης καταβολής
11-20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
75% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
21-30 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
31-40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
65% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
41-50 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
51-60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
55% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
61-70 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
71-80 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
45% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
81-90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
91-100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής


Ελάχιστο ποσό δόσης 20 €.

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται έως 26-05-2015. 

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.

Επισημαίνεται ότι για τους οφειλέτες τελών ύδρευσης, οι οποίοι δεν θα προσέλθουν άμεσα στην Ταμειακή Υπηρεσία για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ο Δήμος θα προβεί σε διακοπή της υδροδότησης τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη ταμειακή υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα: 213 2030676, 213 2030619, 2132030641.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ