"ΕΣΤΙΑ": ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LET'S DO IT


ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 5:30 μ.μ. ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ...