Π.ΒΟΡΡΙΑΣ: 16 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ "ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ"...
ΠΡΟΣ:

(1) Τον κύριο Ζαμάνη Διονύση Δήμαρχο Διονύσου
(2) Τον κύριο Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
(3) Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός Αντιπυρικής περιόδου 2015 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι,

Η Δημοτική μας Παράταξη, «Συμμαχία για τον Πολίτη», θεωρεί υποχρέωσή της να καταθέσει δημόσια και φέτος μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων που αφορούν την αντιπυρική περίοδο και είναι:

1. Κοινοποίηση των αποφάσεων που πάρθηκαν τόσο στο Περιφερικό όσο και στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, για λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

2. Προτείνουμε την άμεση σύγκλιση νέου Σ.Τ.Ο με συμμετοχή, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο φορέων, εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων και των τοπικών συλλόγων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

3. Δημιουργία μόνιμου Συντονιστικού Οργάνου για όλη την αντιπυρική περίοδο 2015 μεταξύ των Δήμων Διονύσου, Ωρωπού, Μαραθώνα και Κηφισιάς.

4. Ευρεία σύσκεψη για την ανάλυση των μέτρων αντιπυρικής προστασίας στα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και τους τοπικούς συλλόγους-φορείς, με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό τους.

5. Έκδοση και διανομή σε ολόκληρο τον Δήμο ειδικού φυλλαδίου με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλες χρηστικές πληροφορίες (κατά το πρότυπο φυλλαδίου του πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου) και αξιοποίηση του Διαδικτύου.

6. Έγκαιρη εξασφάλιση αποφάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής προσώπων σε δασικές περιοχές ειδικής προστασίας τις ημέρες και ώρες, που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός. Μέτρα για την πρακτική υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.

7. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αιχμής της αντιπυρικής περιόδου (Ιούνιος - Σεπτέμβριος), το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Δήμου να λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο και όχι μόνο τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.

8. Προγραμματισμός και έγκαιρη εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας στα δάση και δασικές εκτάσεις, που περιβάλλουν το Δήμο μας, καθώς και συντήρηση – βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

9. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων και των πυροσβεστικών δεξαμενών.

10. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών οχημάτων και μέσων του Δήμου και των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

11. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροφυλακίων.

12. Συστηματικές εργασίες προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους δρόμους, άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους ειδικής προστασίας (γραμμές ΟΣΕ, σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). Ιδιαίτερη φροντίδα για την έγκαιρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης.

13. Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 26 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης): «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

14. Λήψη πρακτικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της διάταξης του νόμου και δημιουργία ειδικού Μητρώου οικοπέδων κατά Δημοτική Κοινότητα.

15.Ειδική μέριμνα για την ολοκληρωμένη συνεργασία και συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, που υπάρχουν στο Δήμο, για την εξοικονόμηση πόρων, μέσων και προσωπικού, καθώς και την αποτελεσματικότερη παρέμβαση τους (προληπτική και κατασταλτική).

16. Ειδική μέριμνα για την ενημέρωση των πολιτών, όταν η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές πινακίδες, social media).

Κυρίες και Κύριοι,

Ευελπιστούμε ότι η Διοίκηση του Δήμου εφέτος θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της πυροπροστασίας με περισσότερη ωριμότητα και θα λάβει υπόψη της κάποιες από τις προτάσεις μας.

Για τη Συμμαχία για τον Πολίτη


ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 08/05/2015

Παναγιώτης Βορριάς 
Πρόεδρος