ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 7 μ.μ. "ΚΛΗΡΩΝΕΙ" ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΠΙ...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 21/5/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης...
: 1. «Διατύπωση θέσεων και λήψη απόφασης σχετικά με την υπαγωγή των δραστηριοτήτων του Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου»

2. « Ορισμός επιτροπής σύνταξης προγράμματος Διονυσίων 2015.»

3. «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, για τη πρωινή απασχόληση παιδιών.»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 11η/2015
Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλης Δαρδαμάνης