ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΗΛΑ: "ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΑΘΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ..."


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ 3 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΣΗΜΕΙΑ, ΥΠΟΝΟΕΙ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ "ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ"...
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

(μετ’ αιτήματος να διαβαστεί και να καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδριάσεως της 28-4-2015 του ΔΣ) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΜΗΛΑ, 
πρώην Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
ΕΠΙ ΤΟΥ 17ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 28-4-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφαση της «Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου», ληφθείσης επί της 5ης συνεδρίασης αυτής της 21-4-2015 και της με αριθμό πρωτ. 270/21-4-2015 εισηγήσεως του Προέδρου αυτής κ. Πέτρου Χρονόπουλου, η οποία ενσωματώνεται στην άνω 46/2015 απόφαση, επάγομαι τα κάτωθι:

Αν και μου κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 17-4-2015 η πρόσκληση για την άνω συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής για συνεδρίαση την Τρίτη 21-4-2015, η άνω εισήγηση δεν μου κοινοποιήθηκε επισήμως εγκαίρως ούτε κλήθηκα από οποιοδήποτε αρμόδιο δημοτικό παράγοντα ή μέλος της σχολικής επιτροπής να παράσχω διευκρινίσεις στα φερόμενα στην εν λόγω εισήγηση ως ευρήματα παρατυπιών διαχειριστικής περιόδου μου ως Προέδρου της άνω σχολικής επιτροπής. 

Παριστάμενη, λοιπόν, στην άνω συνεδρίαση της 21-4-2015, κλήθηκα αίφνης να αντιμετωπίσω τις περιεχόμενες στην εν λόγω εισήγηση φερόμενες ως αιτιάσεις σε βάρος μου.

Ήδη στην εν λόγω συνεδρίαση της 21-4-2015 η τοποθέτησή μου, η οποία ζήτησα να καταγραφεί και στα χειρόγραφα πρακτικά, των οποίων επικυρωμένο αντίγραφο δεν έχω ακόμη λάβει, αν και ζήτησα με αίτησή μου στις 22-4-2015, συνίστατο στην αμφισβήτηση όλων των αναγραφομένων στην εν λόγω εισήγηση υπό αριθμούς 1,2,4, πλην του αριθμού 3, για το οποίο εξήγησα ότι οι εν λόγω καταβολές έγιναν υπ’ εμού προς αποκατάσταση ανθρώπινου λάθους στην εκ παραδρομής εξόφληση τριών τιμολογίων προμήθειας πετρελαίου σε εσφαλμένο τραπεζικό λογαριασμό, όπου, μόλις αυτό έγινε αντιληπτό και άμα τη επιστροφή των χρημάτων σε εμένα, τα απέδωσα αμέσως στον πραγματικό δικαιούχο προμηθευτή «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», στην οποία μετέβην προσωπικά, αφού ενημέρωσα τηλεφωνικά σχετικά και το νέο Πρόεδρο της άνω σχολικής επιτροπής κ. Πέτρο Χρονόπουλο, για να ελέγξω τις πληρωμές, που είχα κάνει και να διευκρινιστούν κάποιες από αυτές. 

Ας σημειωθεί ότι και η ίδια η εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» δεν είχε ενημερώσει την καρτέλα της για καταβολή, που έκανα στις 10-7-2014. Πάντα και σε όλους, λοιπόν, υπάρχει ένα περιθώριο ανθρώπινου λάθους!

Η δουλειά και η προσφορά μου στην άνω σχολική επιτροπή είναι γνωστή σε όλο το χώρο των 26 σχολείων αρμοδιότητας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, τόσο στην άμεση επίλυση των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όσο και στο οργανωτικό κομμάτι της σχολικής επιτροπής, αφού την παρέλαβα με πλείστες εκκρεμότητες (π.χ. χωρίς απολογισμούς για τα έτη 2011 και 2012, χωρίς να έχουν κλείσει φορολογικά οι παλαιές - προ «Καλλικράτη» - σχολικές επιτροπές, τις οποίες και έκλεισα στη Δ.Ο.Υ., χωρίς να έχουν εισπραχθεί κονδύλια ξενόγλωσσων βιβλίων, που εκκρεμούσαν ανείσπρακτα περίπου από το έτος 2008 και εντεύθεν, τα οποία ξεμπλοκάρισα και εισέπραξα κ.λπ.).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι με τον όγκο δουλειάς της εν λόγω σχολικής επιτροπής, χωρίς διοικητική και υπαλληλική υποστήριξη, θα ήταν φυσικό και επόμενο κάποια ανθρώπινα λάθη να γίνουν και στην πορεία να διορθωθούν, εφόσον και μόλις γίνονταν αντιληπτά. 

Πέραν όμως του διευκρινισθέντος ανωτέρω σημείου, όλα τα υπόλοιπα, που αναγράφονται στην εν λόγω εισήγηση δεν τα αποδέχομαι και διατηρώ επιφυλάξεις για τους κάτωθι λόγους, τους οποίους, επίσης, εξέθεσα στην άνω συνεδρίαση της 21-4-2015 και ζήτησα να καταγραφούν στα χειρόγραφα πρακτικά, τα οποία, σημειωτέον, υπεγράφησαν από όλα τα παριστάμενα μέλη της σχολικής επιτροπής:

1) Ερωτηθείς ο παρευρισκόμενος στη συνεδρίαση Δήμαρχος Διονύσου κ. Διονύσιος Ζαμάνης από το μέλος της σχολικής επιτροπής κα Αναστασία Κώνστα από πού προκύπτουν τα αναφερόμενα στην εισήγηση και κληθείς να επιδείξει το Βιβλίο εσόδων – εξόδων, που παρέδωσα αρμοδίως στις 28-11-2014, αυτός απάντησε αυτολεξεί ότι αυτό «ούτε στα αποκαϊδια δεν βρέθηκε» (ας σημειωθεί εδώ ότι την 11 Απριλίου 2015 – Μεγάλο Σάββατο !!! - μεσολάβησε πυρκαγιά στα γραφεία στων σχολικών επιτροπών στην Άνοιξη, Κανάρη 3, με άγνωστη ζημιά αρχείων, καθόσον δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα σχετικά επίσημη ενημέρωση προς τα μέλη της σχολικής επιτροπής), ενώ ανέφερε αόριστα ότι έχουν φωτοτυπία αυτού και προσκόμισε ένα «φερόμενο ως απλό φωτοτυπικό αντίγραφο αυτού του Βιβλίου εσόδων – εξόδων», το οποίο, εξ όσων φευγαλέα μου επετράπη να κοιτάξω, προσιδίαζε με αυτό, που παρέδωσα, μόνο ως προς τον τρόπο δεσίματος (σπιράλ). Τα άνω ζήτησα να καταγραφούν στα χειρόγραφα πρακτικά, καθώς και η παρατήρησή μου για το κοινότυπο και εύκολα μιμούμενο της φωτοτυπημένης μονογραφής μου, που φέρεται να υπάρχει στο επιδειχθέν ως φερόμενο ως απλό φωτοτυπικό αντίγραφο του εν λόγω Βιβλίου Εσόδων – εξόδων.

2) Στη συνέχεια επεσήμανα στη συνεδρίαση της 21-4-2015 την αντίφαση των ισχυρισμών του Δημάρχου, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τη Δευτέρα 20-4-2015, αλλά και όπως μετέφερε την ίδια αυτή μέρα και στον κ. Άγγελο Κατσιακίδη, πρώην Αντιπρόεδρο της εν λόγω σχολικής επιτροπής, ισχυρίστηκε ότι έχω καταχωρίσει στα έξοδα και απλήρωτα τιμολόγια καθαριστικών της εταιρείας FMS αξίας 6.000 ευρώ, ισχυρισμό όμως που ανακάλεσε στην άνω συνεδρίαση. 
Παράλληλα, στην άνω συνεδρίαση της 21-4-2015 ανακοίνωσα σε όλα τα παρευρισκόμενα μέλη της σχολικής επιτροπής ότι η Διοίκηση της σχολικής επιτροπής μου είχε ζητήσει, μαζί με το λογιστή της κ. Δημητρακόπουλο, συνδρομή στον έλεγχο των απολογισμών των Διευθυντών του Β΄ εξαμήνου 2014 και στη σύνταξη απολογισμού για το μετά την παράδοσή μου (κλείσιμο βιβλίων 21-11-2014 και παράδοση 28-11-2014) χρονικό διάστημα, που Πρόεδρος ήταν ο κ. Νικόλαος Λαγομιτζής, ο οποίος δεν είχε παραδώσει στο τέλος Ιανουαρίου 2015 στον επόμενο Πρόεδρο κ. Πέτρο Χρονόπουλο με σχετικό πρωτόκολλο, συνδρομή την οποία και παρείχα, αφού επικοινώνησα με Διευθυντές των σχολείων για διευκρινίσεις και είχα ενημερώσει τον κ. Χρονόπουλο και τον κ. Γιαννουλάτο (μέλος της σχολικής επιτροπής) για θέματα χρηματικών υπολοίπων, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εις χείρας διευθυντών βάσει των εξόδων τους. 
Επέδειξα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προς απόδειξη τούτου, όλα τα σχετικά έγγραφα, που μου είχαν παραδοθεί για το σκοπό αυτό, τα οποία και παρέδωσα στις 23-4-2015 στον ως άνω κ. Δημητρακόπουλο με σχετικό πρωτόκολλο.
Εξέφρασα βέβαια την άποψή μου ότι είναι λυπηρό από τη μια να αναγνωρίζουν και να ζητούν τη συνδρομή μου και από την άλλη να μεθοδεύονται πιθανώς τέτοιες φερόμενες ως υπ’ εμού γενόμενες παρατυπίες, ως αυτές που αναγράφει η άνω εισήγηση. 
Θα ήθελα να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι από έρευνα που έκανα σε προηγούμενο προμηθευτή πετρελαίου, ουδέποτε αγόρασα στις 24-3-2014 πετρέλαιο εκτός της σύμβασης προμήθειας με την άνω εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», γεγονός που ενισχύει τις επιφυλάξεις, που διατηρώ για τη γνησιότητα του επιδειχθέντος στη συνεδρίαση της 21-4-2015 φερομένου ως απλού φωτοτυπικού αντιγράφου του εν λόγω Βιβλίου Εσόδων – εξόδων διαχειρίσεώς μου 2014. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω προς όλους σας ότι ο παράγοντας ανθρώπινου λάθους ελοχεύει παντού!
Απόδειξη αυτού; Γνωρίζετε ότι με βάση την υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: ΩΣΒ3Ω93-ΟΔ8 και ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 27-1-2015, 8:58:10, ο κ. Νικόλαος Λαγομιτζής έχει παραιτηθεί από το ΝΠΔΔ «ΕΣΤΙΑ» και ότι ο κ. Πέτρος Χρονόπουλος και κα Ελπίδα Καγιαλή έχουν εκλεγεί Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα του ΝΠΔΔ «ΕΣΤΙΑ» και όχι της «Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου»; Μήπως λοιπόν όλες οι αποφάσεις και οι κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού της εν λόγω σχολικής επιτροπής από την έκδοση της άνω αποφάσεως μέχρι σήμερα πάσχουν ακυρότητας και κάποιοι βρεθούν άθελά τους έκθετοι και υπόλογοι; Και δεν νομίζω ότι μια «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» μετά από 3 μήνες αρκεί για να καλύψει και διορθώσει τα πάντα!
Και ένας τελευταίος προβληματισμός: «Ανθρώπινο λάθος» και πάλι το κείμενο της υπ’ αριθμ. 46/2015 αποφάσεως της άνω σχολικής επιτροπής, που, αν και είχε αποφασιστεί στην εν λόγω συνεδρίαση της 21-4-2015 έλεγχος μέχρι 21-4-2015, η απόφαση αυτή αναγράφει έλεγχο μέχρι 31-12-2014;
Συμπέρασμα: τα ανθρώπινα λάθη επιτρέπονται μόνο για ορισμένους και κατά το δοκούν! 
Οι υπόλοιποι δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα! Οι υπόλοιποι πρέπει να σταυρώνονται ή να συκοφαντούνται! 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου για όλα τα συμβάντα μετά την 6-3-2015 και εντεύθεν, ημερομηνία κλήσεώς μου να καταθέσω ως μάρτυρας σε προανάκριση για την αγορά οικοπέδου στις 24-12-2010 από τον τέως Δήμο Δροσιάς από μη πραγματική ιδιοκτήτρια αντί τιμήματος 160.000 ευρώ. 

Μετά τιμής
Η δηλούσα
Λαμπρινή Μήλα


Σημείωση edionysos.gr
Η κα Μήλα μας προώθησε το κείμενο της δήλωσής της, μετά από δικό μας αίτημα. Τα έντονα γράμματα στo κείμενο, ο τίτλος και οι υπότιτλοι στην αρχή του κειμένου έχουν επιλεγεί από το edionysos.gr.