ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από πρωτοβουλία της Δήμητρας Πολύζου, συζητήθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Ροδόπολης, το θέμα των μεγάλων πολεοδομικών προβλημάτων της περιοχής...

Μετά από πρωτοβουλία της Τοπικής Συμβούλου της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» στη Ροδόπολη Δήμητρας Πολύζου, συζητήθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο της Τετάρτης 29/4, το θέμα των μεγάλων πολεοδομικών προβλημάτων της περιοχής.

Στη συνεδρίαση εκ μέρους της Νέας Πνοής, εκτός της Δήμητρας Πολύζου παρέστη και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Φωτάκης.

Από κοινού τα στελέχη της Νέας Πνοής, ανέδειξαν το γενικότερο πρόβλημα, όπου μια πυκνοδομημένη περιοχή όπως η Ροδόπολη, είναι για τη Πολιτεία κυριολεκτικά, ανύπαρκτη πολεοδομικά, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα των κατοίκων (ιδιοκτησιακά, έκδοσης αδειών κ.λ.π.).

Έγινε πληροφόρηση από τους αρμοδίους (πρώην και νυν Αντιδημάρχους, εντεταλμένη Σύμβουλο), για τη δημιουργία αλλά και τη φύση των προβλημάτων που υπάρχουν και αφορούν :

• Την παραχώρηση-διανομή έτους 1934 για οικιστική και αγροτική αποκατάσταση και μη πολεοδομική αναγνώριση, στη συνέχεια, του οικισμού παρά τη σειρά των επίπονων προσπαθειών. [Κατάρτιση, το έτος 2000, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για κατοχύρωση χρήσεων γης, που κατέπεσε μετά από προσφυγή, προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με τη Νομοθετική ρύθμιση του Ν.3044/2002, που, επίσης, κατέπεσε, μέσω προσφυγής, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (εκκρεμεί η Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας), προσπάθεια κατάρτισης πολεοδομικής μελέτης η οποία ποτέ δεν ευοδώθηκε για νομικούς αλλά και πρακτικούς λόγους].

• Την δημιουργία οικιστικών περιοχών πέριξ του οικισμού της διανομής 1934, οι οποίοι επίσης δεν αναγνωρίζονται ως οικισμοί και θεωρούνται ως εκτός σχεδίου περιοχές.

Στην εμπεριστατωμένη συζήτηση που ακολούθησε για τις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος οι εκπρόσωποι της Νέας Πνοής , κατά τη τοποθέτηση τους , συμφώνησαν στις βασικές θέσεις που διατυπώθηκαν από τους παρισταμένους και επισήμαναν ότι:

• Η κατάσταση, γενικά, είναι απαράδεκτη.

• Πρέπει και ειδικά σε ότι αφορά τον Οικισμό που δημιουργήθηκε με βάση τη παραχώρηση του 1934, το βάρος να δοθεί στη κατοχύρωση των χρήσεων γης μέσω της επαναπροώθησης του Γ.Π.Σ.

• Σε, κάθε περίπτωση, πρέπει να μελετηθούν σε βάθος όλες οι, μέχρι σήμερα αποφάσεις των Δικαστηρίων, προκειμένου να τεκμηριωθεί η πρακτική που πρέπει να ακολουθηθεί από δω και πέρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπ΄όψη το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί με τις τελευταίες Πολεοδομικές Ρυθμίσεις.

• Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια ευόδωσης, σε ότι αφορά την εκκρεμότητα στο ΣΤΕ (προσφυγή κατα του Ν.3044/2002).

• Πρέπει, επίσης, άμεσα, να τεκμηριωθούν και οι απαραίτητες ενέργειες σε ότι αφορά το διαφορετικής φύσης πρόβλημα των οικιστικών περιοχών, εκτός του οικισμού της διανομής 1934, που, ενδεχομένως πρέπει να εκδηλωθούν σε διαφορετική χρονική φάση. Και στη περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθεί υπ΄όψη το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί με τις τελευταίες Πολεοδομικές Ρυθμίσεις.

Στο τέλος της συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Φωτάκης και η Τοπική Σύμβουλος Ροδόπολης Δήμητρα Πολύζου επισήμαναν αμφότεροι ότι αναμένουν τις άμεσες ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής, στις παραπάνω κατευθύνσεις, οι οποίες, εφ όσον προωθηθούν θα τύχουν της αμέριστης στήριξης της δημοτικής κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο».

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Πνοής