"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ" ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΕΓΚΑΠ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ...