ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ-ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
Ανοιχτή ηλεκτρονική επιστολή προς τον αξιότιμο Δήμαρχο Διονύσου, κύριο Ζαμάνη Διονύσιο 
ΘΕΜΑ: Περισυλλογή αδέσποτου ζώου 
Σύμφωνα με την απόφαση 72/2015 της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, η οποία συνήλθε την 10η Μαρτίου 2015, ενεκρίθη επείγουσα απευθείας ανάθεση της...
εργασίας: «Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με αδέσποτα ζώα», στον κτηνίατρο ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟ (ο οποίος ήταν ο μέχρι πρότινος ανάδοχος της εν λόγω εργασίας από το σχετικό διαγωνισμό του 2014), για συνολικό ποσό (με τον Φ.Π.Α.) € 5.000,00 και διετέθη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0004 με τίτλο «Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων».

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής:

«για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
2. Σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. οικ.2255/27.1.2015 έγγραφο της Δ/νσής μας, με το οποίο ζητείται από το Δ.Σ. η έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας “Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων”.
Δεδομένου λοιπόν ότι :
α.-η σχετική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο (2) μήνες.
β.-η μηνιαία δαπάνη για την εργασία αυτή είναι περίπου 2.900,00 €.
γ.-με την απ' ευθείας ζητούμενη ανάθεση θα καλύψουμε μόνο τις περιπτώσεις των έκτακτων περιστατικών (και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πλήρους μελέτης) με αδέσποτα ζώα.»»

Με δεδομένο ότι σήμερα είναι η 28η Μαΐου 2015, μπορώ ασφαλώς να θεωρήσω ότι έληξε η περίοδος των δύο μηνών και της έκτακτης κάλυψης και ότι έχει ενεργοποιηθεί το κανονικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο άλλωστε εκκρεμεί από την 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20/03/2015 όπου και ενεκρίθη με αριθμό απόφασης 47/2015. 

Και παραθέτω την απόφαση:

«« Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Στείρωση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων», συνολικού ποσού 35.000,00 €. Για την εν λόγω εργασία έχει εγγραφεί πίστωση 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 15.6142.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015. Η ανάθεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, η δε διάθεση της πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.»»

Δεδομένου επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ενότητα «χρήσιμες πληροφορίες για τους δημότες, υπάρχει σχετική πληροφόρηση με τον τίτλο «Φροντίδα και Μέριμνα των αδέσποτων ζώων», όπου αναφέρονται οι δράσεις που καλύπτει ο Δήμος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Η ανάρτηση από Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 (!!!!) 14:54], και την διάθεση δύο αριθμών τηλεφώνων, (οι κλήσεις των οποίων απαντώνται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες), σαν δημότης θα ήθελα να γνωρίζω σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού (τραυματισμού για παράδειγμα) σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ και ποιον αριθμό τηλεφώνου πρέπει να καλέσω.

Επίσης ποιος είναι αρμόδιος για την διαπίστωση του επείγοντος περιστατικού το οποίο μπορεί να στοιχίσει ακόμα και την ζωή του ζώου αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως ;

Σε αναμονή της απάντησής σας,

28 Μαΐου 2015

Ειρήνη Κουτρουμάνου-Κουρεμένου


Η συνδημότισσά μας και μέλος της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο» Ειρήνη Κουτρουμάνου Κουρεμένου, με ενεργή συμμετοχή στο φιλοζωικό κίνημα στο Δήμο μας, κατέθεσε στο Δήμαρχο ανοικτή επιστολή με ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος Διονύσου για την περισυλλογή αδέσποτου ζώου. Η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» θα καταθέσει επίσης εγγράφως την ίδια επιστολή σε αναμονή της απάντησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, για την ενημέρωση των δημοτών.

Γραφείο Τύπου ¨Νέα Πνοή για τον Διόνυσο"