ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ...


ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 π.μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 14:30 μ.μ...