"ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΥΡΟΥΔΙΑ, ΣΟΒΑΡΕΣ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ...


Ο Γιάννης Φωτάκης για την καθυστέρηση στην εξέλιξη της εργολαβίας «Τοξότη» για την αποχέτευση 
Επισημάνσεις Γιάννη Φωτάκη για την μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη της εργολαβίας «Τοξότη» για την αποχέτευση. Σε 9 μήνες, έχει υλοποιηθεί μόνον περί το 1% του συνολικού μήκους του δικτύου που προβλέπεται...
να εκτελεσθεί μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Την Τρίτη 5 Μαϊου 2015, στo
πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ευάγγελο Λυρούδια, ενημέρωση για το αποχετευτικό πρόβλημα των περιοχών του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε, ότι η δημοτική κίνηση «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο», δια του Δημοτικού της Συμβούλου Γιάννη Φωτάκη, είχε ζητήσει την οργάνωση ευρείας ενημερωτικής σύσκεψης για το σοβαρότατο αυτό θέμα, με στόχο, να υπάρξει η κατάλληλη πληροφόρηση για όλες τις παραμέτρους και ενδεχόμενες δυσκολίες, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συναινέσεις και να καταστεί δυνατή η μέγιστη κινητοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων, που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη προσπάθεια αυτή.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το αίτημά μας, για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα έπρεπε να υπάρξει από πλευράς Δήμου πληροφόρηση για:

• Την εξέλιξη του έργου που πρόσφατα άρχισε να εκτελείται (εργολαβία “Τοξότη”, χρονοδιάγραμμα, απορροφητικότητα, ενδεχόμενες εμπλοκές χωροθέτησης αντλιοστασίων ή άλλα προβλήματα).

• Την εξέλιξη των διαδικασιών δημοπράτησης του πρωτεύοντος δικτύου (αποδέκτες) από την ΕΥΔΑΠ, το οποίο επηρεάζει την εξέλιξη του προηγούμενου έργου, καθώς θα δημιουργήσει τους αποδέκτες των λυμάτων του δικτύου από το προηγούμενο έργο.

• Την εξέλιξη των σχετικών ανοικτών εργολαβιών, σε όποιες περιοχές αυτές υφίστανται, με πλήρη αναφορά για τα ενδεχόμενα προβλήματα.

• Την εξέλιξη των σχετικών μελετών, σε όποιες περιοχές αυτές εκπονούνται, με πλήρη αναφορά για τα ενδεχόμενα προβλήματα, αλλά και εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης τους και της χρηματοδοτικής προσέγγισης των έργων που θα προκύψουν.

• Την ενδεχόμενη ύπαρξη προβλημάτων, σε περιοχές όπου ήδη υφίστανται δίκτυα από το παρελθόν.

• Τον προγραμματισμό εκπόνησης μελετών για τις περιοχές όπου, μέχρι σήμερα, δεν υφίστανται δίκτυα.

Παρά το γεγονός ότι η ενημερωτική σύσκεψη δεν κάλυψε τα παραπάνω αναφερόμενα σημεία, παρά μόνον αποσπασματικά, μιας και δεν κατατέθηκαν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (για τις περιοχές, την έκταση αναφοράς και την ανάλυση των όποιων προβλημάτων, όπου υφίστανται δίκτυα, όπου υπάρχουν εργολαβίες σε εξέλιξη, όπου εκπονούνται μελέτες καθώς και για το μελλοντικό προγραμματισμό των μελετών και των έργων των υπολοίπων περιοχών), σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική.

Από τη συζήτηση προέκυψαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, που αφορούν την εκτελούμενη εργολαβία “Τοξότη’’, το υπό δημοπράτηση έργο των αποδεκτών από την ΕΥΔΑΠ, καθώς και την εκπονούμενη μελέτη στις περιοχές των Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου (Κοντόπευκο) και Διονύσου (Ραπεντώσα).

Συγκεκριμένα προέκυψαν τα εξής:

1. Μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη της εργολαβίας “Τοξότη” σε σχέση με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, καθώς μέχρι σήμερα, σχεδόν εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, έχει υλοποιηθεί μόνον περί το 1% του συνολικού μήκους του δικτύου που προβλέπεται να εκτελεσθεί μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα στοιχεία για το έργο:

–Πρόκειται για ένα έργο κατασκευής δευτερευόντων δικτύων, συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ., εκ των οποίων τα μισά εκτείνονται στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

-Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από τον Αύγουστο 2014, οπότε υπογράφηκε η σύμβαση. Συνεπώς αυτό θα πρέπει να περαιωθεί τον Αύγουστο του 2016.

-Σύμφωνα με την πράξη ένταξης στο Πρόγραμμα (ΕΠΕΡΑΑ), σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 50% του έργου.

Στη σχετική συζήτηση που ακολούθησε, ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Νέας Πνοής για τον Διόνυσο», Γιάννης Φωτάκης, αφού επεσήμανε τους κινδύνους για το έργο από την παραβίαση των αυστηρών κανόνων του Προγράμματος, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το έργο (ΕΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ), πρότεινε να εξετασθεί από την Υπηρεσία, άμεσα και έγκαιρα, η εφαρμογή όλων των σχετικών προβλέψεων της Νομοθεσίας Δημοσίων έργων (Ν. 3669/08), με στόχο την αναπροσαρμογή του υφισταμένου χρονοδιαγράμματος, για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος.

Χαρακτηριστικά επισήμανε: «Να κινηθούμε έγκαιρα, προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και άλλα μέτωπα εκτέλεσής του και να μην περιμένουμε τον Οκτώβριο, που λήγει η τμηματική προθεσμία του έργου. Τότε θα είναι αργά».

2. Μεγάλη καθυστέρηση στην δημοπράτηση του έργου των πρωτευόντων δικτύων εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή του έργου των αποδεκτών του Δημοτικού δικτύου με κύρια αιτία της εμπλοκής, την χωροθέτηση ορισμένων αντλιοστασίων.

Επισημαίνεται ότι:

-Το εν λόγω έργο πρέπει άμεσα να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί, αφού χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει το παραπάνω έργο που υλοποιεί ο Δήμος. Αποτελεί, άλλωστε, υποχρέωση του Δήμου, σύμφωνα με τη Πράξη ένταξης του Δημοτικού έργου ο οποίος οφείλει άμεσα να μεριμνήσει με παρέμβασή του προς την ΕΥΔΑΠ, για την άμεση δημοπράτηση του έργου αυτού.

-Η προηγούμενη επισήμανση στη Πράξη ένταξης υπονοεί, ότι χωρίς το έργο αυτό τίθεται, ουσιαστικά, ζήτημα λειτουργικότητας και του Δημοτικού έργου. Πρακτικά δηλαδή, επισημαίνεται ο κίνδυνος ολοκλήρωσης του. Γνωστοποιήθηκε σε όλους ότι το έργο αυτό για να ολοκληρωθεί χρειάζεται περί τον 1,5 χρόνο από τη δημοπράτησή του και κατατέθηκε συγκεκριμένη τεχνική πρόταση, την οποία δύναται ο Δήμος να υποβάλλει προς την ΕΥΔΑΠ, για τον απεγκλωβισμό της δημοπράτησης.

3. Μεγάλη καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης σε περιοχές των Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου (Κοντόπευκο) και Διονύσου (Ραπεντώσα).

– Η διαπίστωση αυτή ήταν ήδη γνωστή, όταν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε θέμα 2ης συνεχούς παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης μέχρι το τέλος του 2015.

– Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 3/8/1013, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 10 μηνών.

Με βάση τη παραπάνω παράταση και εφ’όσον η μελέτη εκτελεστεί εντός αυτής, ο χρόνος θα ανέλθει, αντί των 10, στους 29 μήνες (τριπλάσιος!!!).

Από τη συζήτηση τονίστηκαν τα παρακάτω:

• Ζητούμενο κι εδώ πρέπει να είναι η γρήγορη παράδοση της μελέτης, ώστε να προσδιορισθεί, στη συνέχεια, το συγκεκριμένο έργο και να καταστεί αυτό ώριμο για την ένταξη του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και υλοποίησης.

• Εμπλέκονται και άλλοι Φορείς για τις απαραίτητες εγκρίσεις, όπως η Δασική Υπηρεσία και η ΕΥΔΑΠ -η αρχαιολογία έχει ήδη τοποθετηθεί-, από το χρόνο ανταπόκρισης των οποίων, θα εξαρτηθεί και ο χρόνος περαίωσης της μελέτης.

• Θα πρέπει ο Δήμος να παρέμβει άμεσα για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αυτός.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα έχουμε παράταση της καθυστέρησης Η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» με αφορμή το παρόν ενημερωτικό δελτίο, επαναλαμβάνει ότι πάγια θέση της είναι η στήριξη των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, εφόσον αυτή κινηθεί στις παραπάνω κατευθύνσεις ή σε όσες κριθούν προσφορότερες.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»