ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ


ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΡΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ
Προς το Δήμο Διονύσου και το Τοπικό Συμβούλιο Δροσιάς
Έχοντας μιλήσει τόσο με δημότες όσο και με καταστηματάρχες της περιοχής μας και συναισθανόμενη αφ’ ενός μεν την απαίτηση των δημοτών για ένα πολιτισμένο και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον, αφ’ετέρου δε την αγωνία των καταστηματαρχών...
ενόψει της οικονομικής κατάστασης, καταθέτω την πρότασή μου
για την άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Δροσιάς. που πιστεύω ότι καλύπτει τις απαιτήσεις και ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων:

• Ο αριθμός των τραπεζιών θα καθορισθεί ανάλογα με το εμβαδόν του κάθε καταστήματος.

• Θα πρέπει όλα τα καταστήματα να αφήσουν επαρκή και ευδιάκριτο χώρο διέλευσης πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα να μην επηρεάζουν κατ’ ουδένα τρόπο την πρόσβαση στην πλατεία και τη χρήση της από όλους τους δημότες –μη πελάτες των καταστημάτων.

• Δε θα τοποθετηθεί οποιοδήποτε εμπόδιο στα πεζοδρόμια και όλα τα τυχόν υφιστάμενα εμπόδια θα αφαιρεθούν πριν την τοποθέτηση των τραπεζιών.

• Θα επιβληθεί τέλος κατάληψης ή, εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων θα αναλάβουν τον καλλωπισμό και εν συνεχεία τη συντήρηση της πλατείας σύμφωνα με τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής.

• Η λειτουργία του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν τα τραπέζια δε θα πρέπει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να παρενοχλεί ή να εμποδίζει τους χρήστες της πλατείας και τους περιοίκους –φερ’ ειπείν με την τοποθέτηση τηλεοράσεων, την εκπομπή δυνατής μουσικής κοκ.

Για την Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου, 
Η τοπική Σύμβουλος Δροσιάς 
Ρίτα Ιατρίδου