ΝΑ ΜΠΟΥΝ (ΚΑΙ) ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η υπόθεση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Διονύσου και ειδικά του ΘΕΣΠΙ και της ΕΣΤΙΑΣ, ούτε νέα είναι, ούτε συνιστά πρόβλημα που αφορά μόνο στο Δήμο Διονύσου...
Οι παλαιού τύπου ζημιογόνες -και αμαρτωλές στην πλειοψηφία τους- Δημοτικές Επιχειρήσεις, μπορεί να μην υφίστανται σήμερα, ωστόσο και στα Νομικά Πρόσωπα, τα οποία επίσης διαχειρίζονται αρκετό δημοτικό χρήμα, ο κομματισμός, η ρουσφετολογία, η διαπλοκή και, κυρίως, η... ασχετοσύνη καλά κρατούν...

Δυστυχώς, αυτός είναι ο γενικός κανόνας και, παρά την ύπαρξη κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων, οι κομματικοί συσχετισμοί και ισορροπίες έχουν ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση όχι των πιο ικανών αλλά των αρεστών του όποιου δημοτικού «κομματικού σωλήνα», ανεξάρτητα από παρατάξεις και χρώματα....

Επειδή πολύ κουβέντα γίνεται για το αν θα πρέπει νa συνεχίσει να λειτουργεί ο ΘΕΣΠΙΣ ως Φορέας Πολιτισμού και με ποιους κανόνες ή αν αντίθετα είναι μονόδρομος η υπαγωγή των αρμοδιοτήτων που σήμερα κατέχει στην υπηρεσιακή γραφειοκρατία του Δήμου, με απώλεια της όποιας «ευελιξίας» έχει σήμερα, προτείνουμε τα εξής απλά και ταπεινά :

Ο Δήμαρχος και η Διοίκηση του Δήμου, να βάλουν τον στρατηγικό σχεδιασμό στις ράγες και να περάσουν, επιτέλους, από τα ανέξοδα λόγια και τις ανεφάρμοστες προεκλογικές υποσχέσεις /θεωρητικές προσεγγίσεις στα έργα, μέσα όμως από μια ρεαλιστική θεώρηση των πραγμάτων....

Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκριθεί τελικά η διατήρηση του ΘΕΣΠΙ αλλά και της ΕΣΤΙΑΣ, επιβάλλονται, τουλάχιστον, τρεις απλές (πολιτικές) κινήσεις :

- ΠΡΩΤΟΝ, ο ανασχηματισμός των Διοικητικών Συμβουλίων τους, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης (είναι προτιμότερο αυτό από ένα νέο... παζάρι με την αντιπολίτευση) έτσι ώστε αυτά να διευρυνθούν με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, προσώπων τα οποία εκτός από ήθος να διαθέτουν: α) αποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση και σχετική ειδίκευση, αν είναι εφικτό, με το αντικείμενο που θα ασχοληθούν (ευτυχώς, ο Δήμος μας έχει αρκετά από αυτά τα πρόσωπα: οικονομολόγους, νομικούς, πολιτικούς μηχανικούς, στελέχη επιχειρήσεων κλπ) και β) στοιχειώδη ικανότητα διοίκησης και συνδιαλλαγής.

- ΔΕΥΤΕΡΟΝ, η κατάρτιση, στη συνέχεια, ενός πολύ συγκεκριμένου και κατανοητού επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε Νομικό Πρόσωπο, πλήρως κοστολογημένου, το οποίο να δοθεί σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση προς τους δημότες (με ευθύνη του αντιδημάρχου στρατηγικού σχεδιασμού Ηλία Υφαντή).

- ΤΡΙΤΟΝ, η διασφάλιση της ανοιχτής λογοδοσίας των Δ.Σ. των Νομικών προσώπων σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αναλυτική λίστα δραστηριοτήτων με κόστος και αιτιολόγηση για κάθε εκδήλωση/δαπάνη.

Η πιο πάνω πρόταση είναι ασφαλώς ενδεικτική και δεν φιλοδοξεί να εμφανιστεί ως πανάκεια...

Αυτή, πάντως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση, εάν δεν θέλουμε να συζητάμε μετά από ένα ή δύο χρόνια για κάποια «σκάνδαλα» τα οποία, ενδεχομένως, εκκολάπτονται σήμερα...

Το ζήτημα βέβαια είναι: Πολιτική Βούληση για απλές (αλλά ουσιαστικές) μεταρρυθμίσεις στο Δήμο μας υπάρχει ; 

Πέτρος Πετρόπουλος

ΥΓ: Το παρόν άρθρο, προς αποφυγή τυχόν παρεξήγησης, δεν στρέφεται κατά των συγκεκριμένων προσώπων που διοικούν τα Νομικά Πρόσωπα τη σημερινή δεδομένη χρονική στιγμή.