ΟΝΑΠ "ΘΕΣΠΙΣ": ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 7 μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, μεταφέρει την 9η τακτική συνεδρίαση, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 5/5/2015, σε νέα ημερομηνία, στις 8/5/2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου και καλεί...
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια μηχανογραφική κάλυψη μισθοδοσίας έτους 2015.»

2. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης της θεατρικής ομάδας του Ο.Ν.Α.Π (σκηνή Άνοιξης).»

3. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της τελικής εκδήλωσης/επίδειξης των τμημάτων χορού του ΘΕΣΠΙΣ στην Άνοιξη.»

4. « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση ‘’Μικρών Διονυσίων 2015’’ στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό Διονύσου.»

5. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή.»

6. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας οθόνης υπολογιστή για το δημοτικό γυμναστήριο.»

7. « Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.» 8. «Λήψη απόφασης για τη δημιουργία επιτροπής βιβλιοθηκών.

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 9η/2015

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»
Βασίλης Δαρδαμάνης