ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Ο ΘΕΣΠΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 12/5/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μμ στο...
Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της θεατρικής ομάδας του Ο.Ν.Α.Π (σκηνή Αγίου Στεφάνου) στο 8ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.»

2. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή της αυλαίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου.»

3. « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίου Στεφάνου σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, για τη πρωινή απασχόληση παιδιών.»

4. « Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στις 13 & 14/6/2015, με το ΚΑΠΗ Κρυονερίου.»

5. « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης γηπέδου στο Κόκκινο Χωράφι, στον Γ.Σ.ΔΡΟΣΙΑΣ.»

6. « Ορισμός επιτροπής σύνταξης προγράμματος Διονυσίων 2015.»

7. Διατύπωση θέσεων και λήψη απόφασης σχετικά με την υπαγωγή των δραστηριοτήτων του Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 10η/2015

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ»

Βασίλης Δαρδαμάνης