ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ SUMMER CAMP ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Summer Camp Διονύσου 2015
Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στις Καλοκαιρινές Δράσεις Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού με τον τίτλο Summer Camp Διονύσου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τον τομέα της εμπειρίας τους, θα στελεχώσουν...
τις αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του προγράμματος για το χρονικό διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Διονύσου.

http://www.dionysos.gr/?q=node%2F3945%2F

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ