ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ... ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 μ.μ.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ", ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ...


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ1ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ...

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015 ποσού 41.619,10€ ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) της προμήθειας εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 5 : Έγκριση της 53/8-6-2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα: «Β΄ Αναμόρφωση προυπολογισμού ο.ε. 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΘΕΜΑ 6 : «Έγκριση 1 Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β φάση Δ.Κ. Ροδόπολης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 7 : «Έγκριση 3 Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Έπιπλα, σκεύη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.

ΘΕΜΑ 9 : Έγκριση της 4/26-5-2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Αντιπυρικός Σχεδιασμός έτους 2015».
Ο ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ Δ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΘΕΜΑ 10 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013’’.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 11 : «Δομές Κοινωνικής Οικονομίας που φιλοξενούνται στο Δήμο Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 12 : «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III:1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 13 : Λήψη απόφασης ως προς την εξέταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Κρυονερίου από την επιτρεπόμενη χρήση χονδρεμπορίου σε Ζώνη Βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση ( ΒΙΠΑ -ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση ) μετά την έκδοση των απαραίτητων Π.Δ του μέρους Α5 άρθρου 13 του Ν. 4269(ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΘΕΜΑ 14 : « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Για τη Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 15 :«Απευθείας μίσθωση οικοπέδων που αποτελούν εκτάσεις όμορες των “Εκπαιδευτηρίων Καργάκου” για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρος πρασίνου Προαύλιου των σχολείων του Δήμου, ιδιοκτησίας των : 1). Παπαδόπουλου Αναστάσιου και Κωνσταντίνου 2).Πέππα Χάιδως 3). Πέππα Γεωργίου και 4). Γερμανίδου Ελένης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 16 :«Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας συντήρησης, μεταφοράς κι εγκατάστασης συστηματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο Δημαρχείο».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 17 : «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24) έτους 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 18 : «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννουλάτος Σπυρίδων