ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ...


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 μ.μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ...

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ1ο: «Αποδοχή παραιτήσεων, ορισμός τακτικών μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία ‘’Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’’»... ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση για την υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Συλλόγους Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.