ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !


ΤΟ Δ.Σ. ΥΠΕΒΑΛΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Η Ένωση Γονέων του Δήμου Διονύσου θεωρώντας αντιδεοντολογική και ύποπτη την επιλογή των θεμάτων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της Φυσικής Κατεύθυνσης και των Μαθηματικών κατεύθυνσης στις φετινές εξετάσεις υπέβαλε στις 13/6/2015 αίτημα προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες που προκύπτουν για υπαλλήλους του ΥΠΑΙΠΘ και τα μέλη των επιτροπών που επιλέγουν και ελέγχουν τα θέματα.

Συγκεκριμένα θεωρούμε απαράδεκτη :

• Την πανθομολογούμενη τεράστια δυσκολία των θεμάτων (βλέπε ανακοινώσεις Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) η οποία ωθεί ακόμα και τους άριστους μαθητές στην ΕΝΤΑΤΙΚΗ χρήση της παραπαιδείας και των ιδιαιτέρων μαθημάτων βάζοντας απαράδεκτους οικονομικούς φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών.

• την επιλεκτική διαρροή προς ορισμένα σχολεία και φροντιστήρια της σύνθεσης των επιτροπών που δίνει τη δυνατότητα βάσιμης εκτίμησης των θεμάτων που επελέγησαν. Με την κίνησή μας αυτή ζητάμε να διερευνηθεί από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

• Αν τηρήθηκαν οι νόμοι, οι υπουργικές εγκύκλιοι κλπ που διέπουν τις σχετικές διαδικασίες και ειδικότερα οι οδηγίες για τον έλεγχο του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων από τους λεγόμενους λύτες – μέλη των επιτροπών.

• Πως έγινε η επιλεκτική διαρροή των ονομάτων των επιτροπών και ποιοι ευθύνονται γι αυτή.

• Αν τα μέλη των επιτροπών έχουν περιουσία και επίπεδο διαβίωσης που δε δικαιολογείται από τα νόμιμα δηλωθέντα εισοδήματά τους (πόθεν έσχες).

• Αν από την ανακοίνωση των υποψηφίων που βαθμολογήθηκαν με άριστα αποτυπώνεται διαρροή των θεμάτων προς συγκεκριμένες ομάδες εξ αυτών.

Η Ένωση Γονέων του Δήμου Διονύσου ζητά τη συμπαράσταση όλων των Ενώσεων Γονέων ανά την Ελλάδα καθώς και αυτή της Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Αττικής και της ΑΓΣΜΕ αλλά και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για την επί ίσοις όροις αντιμετώπιση των μαθητών όσον αφορά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς οικονομικούς φραγμούς.

Συγκεκριμένα ζητάμε την παρέμβασή τους τόσο προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης όσο και την ενημέρωση των γονέων για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που μας θίγει άμεσα οικονομικά αλλά καταρρακώνει και το ηθικό των παιδιών μας.

Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Διονύσου