ΝΕΑ ΠΝΟΗ: Η ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ !


ΕΠΙΣΗΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...
(ΚΟΣΤΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗ ΤΥΠΕΤ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. ΛΕΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΤΙ  ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ", Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ...Οι θέσεις της Νέας Πνοής κατά τη διάρκεια της 12ης συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου που δικαιολογούν την καταψήφιση των θεμάτων που αφορούν σχολείο Καργάκου και ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου 

Κατά τη διάρκεια της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου στις 16 Ιουνίου 2015, η «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» δεν ενέκρινε τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τους λόγους που ανέλυσαν οι Δημοτικού Σύμβουλοι της Νέας Πνοής, Κατερίνα Αυγέρη και Γιάννης Φωτάκης ως ακολούθως:

Θέμα: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 

Όπως προκύπτει από την έκθεση, δεν υφίσταται θέμα, προς στιγμήν, ως προς την εκτέλεση του (δεν υπάρχει πρόβλημα ισοσκελισμού, όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες). Οι όποιες αποκλίσεις (όσον αφορά τα έσοδα), στους κωδικούς των ανταποδοτικών τελών και των επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες-έργα, υπερκαλύπτονται από τις εισπράξεις παρελθόντων ετών (προφανώς λόγω της Κυβερνητικής πολιτικής των ευνοϊκών ρυθμίσεων που αφορά και τους Δήμους). Όμως, η εικόνα, που προκύπτει από τη παραπάνω έκθεση, όσον αφορά την απορροφητικότητα για έργα-επενδυτικές δαπάνες, είναι απογοητευτική. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το Πίνακα Εσόδων, ενώ οι σχετικές επιχορηγήσεις έπρεπε να τρέχουν σε ποσοστό 25%(1/4 έτους), επί των ετήσιων προβλέψεων (10.066.771,49 Ευρώ), αυτές φθάνουν στο σχεδόν μηδενικό ύψος του 0,69%,(69.249,77 Ευρώ). Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που προκύπτει από τον Πίνακα Δαπανών, όπου οι επενδυτικές δαπάνες φθάνουν στο αρνητικό ποσοστό του -0.84%.

Η παραπάνω, απογοητευτική εικόνα, έρχεται να επιβεβαιώσει τις σχετικές παρατηρήσεις που έκανε η Νέα Πνοή, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2015, όσον αφορά τις προβλέψεις μας, τόσο για την εκτέλεση του, όσο και τη μη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

Υπενθυμίζουμε τις παρατηρήσεις αυτές:

• Ότι ο προϋπολογισμός, είναι πλασματικός, αφού και τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2012, αλλά και η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014, μέχρι και τον Αύγουστο, συντείνουν, ότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2015, θα κυμανθεί περί τα 33 εκ. Ευρώ, δηλ. σε αρκετή απόσταση (70%), από το του αναφερόμενο ύψος του (περίπου 50 εκ.).

• Ότι ο προϋπολογισμός αυτός, δεν είναι αναπτυξιακός, αφού οι όποιες επενδύσεις σε νέα έργα, αναφέρονται σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο, όπως απέδειξε, η Νέα Πνοή, στην ειδική συζήτηση του Δημ Συμβουλίου, για το θέμα αυτό, δεν είναι παρά μια λίστα έργων, χωρίς αρχή, μέση και τέλος με αμφίβολα αποτελέσματα, τόσο τα ποσοτικά δηλ. όσον αφορά αυτή καθ αυτή την υλοποίηση του, όσο και τα ποιοτικά.

Δυστυχώς, η ως άνω έκθεση επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις μας αυτές, οι οποίες, βέβαια, ενισχύονται από το μεγάλο πρόβλημα, που έχει, εν τω μεταξύ προκύψει και έχει να κάνει με το βραδύ ρυθμό εκτέλεσης του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων (και το οποίο, επίσης, πρόσφατα αναδείξαμε).

Για τους παραπάνω λόγους, παρά το ότι, όπως αναφερθήκαμε, δεν υφίσταται θέμα, προς στιγμήν, ως προς την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, αλλά όμως, ταυτόχρονα, υφίσταται η παραπάνω απογοητευτική εικόνα, εν όψει και των αποτελεσμάτων του Β΄ τριμήνου, ψηφίσαμε λευκό κατά τη σχετική ψηφοφορία.

Θέμα: Απευθείας μίσθωση οικοπέδων που αποτελούν εκτάσεις όμορες των “Εκπαιδευτηρίων Καργάκου” για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρο πρασίνου. 

Κατά τη σχετική συζήτηση και μετά από τις διευκρινίσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου Παιδείας Βασίλη Κοκμοτού , προέκυψαν τα εξής:

• Τα εκπαιδευτήρια Καργάκου μισθώθηκαν τον Οκτώβριο του 2012, προκειμένου να στεγάσουν, αρχικά το ΕΠΑΛ Κρυονερίου και στη συνέχεια, προσωρινά και μέχρι να επισκευασθεί, το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς καθώς και το νεοϊδρυθέν 3ο Δημ. Σχολείο Διονύσου, με αρχικό ενοίκιο 15.000 Ευρώ /μήνα δηλ. 180.000 Ευρώ/έτος (τελευταία μειώθηκε κατά 20%).

• Τα, υπό ενοικίαση οικόπεδα, του θέματος ήταν και είναι απαραίτητα για την όλη λειτουργία του Διδακτηρίου. Είχαν, από παλιά και πριν το Δήμο, ενσωματωθεί στη λειτουργία του, χωρίς όμως ποτέ ο Δήμος να προχωρήσει σε επί μέρους μισθώσεις με τους ιδιοκτήτες τους, παρά τις οχλήσεις και προς τη προηγούμενη αλλά και προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή.

• Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Αντιδημάρχου Παιδείας και παρά περί του αντιθέτου αρχική εισήγηση, τα, υπό ενοικίαση οικόπεδα, περιλαμβάνονται στην ορθοπεδική έκταση των 9.457,843 τ.μ. όπου έχει ανεγερθεί το διδακτήριο.

• Πριν συναφθεί η σύμβαση μεταξύ Δήμου και Καργάκου, είχαν συναφθεί, επί μέρους συμβάσεις, μεταξύ Καργάκου και των ιδιοκτητών των οικοπέδων.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές οι θέσεις της Νέας Πνοής διατυπώθηκαν ως εξής:

• Εφ όσον τα, υπό ενοικίαση οικόπεδα, περιλαμβάνονται στην οικοπεδική έκταση, όπως εμφανίσθηκε από τη πλευρά Καργάκου κατά τη σύμβαση που συνήψε με το Δήμο, σε κάθε περίπτωση, το όλο θέμα αφορά το κ. Καργάκο και όχι το Δήμο. Ο Δήμος με το μίσθωμα πληρώνει μία φορά ήδη όλο το ακίνητο αλλά και τα γύρω οικόπεδα. Με την εκ νέου μίσθωση των πλευρικών οικοπέδων είναι σαν να τα νοικιάζει δύο φορές. Ως εκ τούτου, προκειμένου να συνεχισθεί, απρόσκοπτα η λειτουργία του διδακτηρίου, θα πρέπει το όποιο τίμημα, ως μίσθωμα των οικοπέδων, ο Δήμος να το παρακρατεί, από το μίσθωμα του διδακτηρίου (εις βάρος Καργάκου) και να το αποδίδει στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων οι οποίοι είναι εδώ και 3 χρόνια περίπου σε ομηρία από το Δήμο που φαίνεται να καταπατεί την περιουσία τους και από την προηγούμενη δημοτική αρχή και εδώ και ένα χρόνο από τη σημερινή.

• Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με ετήσιο τίμημα πολύ υψηλό (περίπου 200.000 Ευρώ μαζί με τις συντηρήσεις) αλλά και επειδή η λύση Καργάκου, από την αρχή είχε ενταχθεί σε μια λογική προσωρινότητας, η δημοτική αρχή θα πρέπει να σχεδιάσει τη μόνιμη στέγαση των σχολικών μονάδων που, προσωρινά, έχουν στεγασθεί στο παραπάνω συγκρότημα.

Πρώτο βήμα πρέπει να αποτελέσει η επισκευή του Δημ. Σχολείου Δροσιάς, που παραμένει επί 2ετία ανενεργό. Άλλωστε, όταν η σημερινή δημοτική αρχή υπό του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, διέλυσε τη σχετική σύμβαση ανακατασκευής, υποσχέθηκε, να προχωρήσει, άμεσα, σε σχετική μελέτη μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Παρ όλα αυτά, η πλειοψηφία με την τροποποιημένη εισήγηση που διατύπωσε μετά τα όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση και τα στοιχεία που προέκυψαν, αποφάσισε την κατάρτιση νέων συμβάσεων για τη μίσθωση των εν λόγω οικοπέδων με συγκεκριμένο τίμημα το οποίο δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνει αποδεκτό από τους οικοπεδούχους, χωρίς ρητή προϋπόθεση ότι θα παρακρατούνται από το μίσθωμα Καργάκου.

Δεσμεύτηκε βέβαια να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, αν θα παρακρατεί από το κ. Καργάκο τα αντίστοιχα μισθώματα.

Όσον αφορά δε τη προσέγγιση για νέο σχεδιασμό στέγασης των παραπάνω σχολικών μονάδων, ούτε λόγος.

Για τους παραπάνω λόγους, η Νέα Πνοή για τον Διόνυσο, καταψήφισε τη πρόταση.

Θέμα: Έγκριση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου, ύψους 20.000 Ευρώ, για την αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας. 

Μετά από τη παρέμβαση-προσθήκη του Δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, τη παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη, αλλά και τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε, προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

• Πρόκειται, ουσιαστικά, για την επικαιροποίηση μελέτης αξιοποίησης του ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου για τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών και όχι προσέγγιση του συνολικού θέματος αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας είτε σε επίπεδο κτιριακών υποδομών είτε σε επίπεδο αξιοποίησης κοινοχρήστων χώρων.

• Από τη παρέμβαση του πρώην Δημάρχου, προέκυψε, ότι υφίσταται ήδη, από εποχής προηγούμενων Δημ. Αρχών,σχετική μελέτη η οποία, μάλιστα έχει επικαιροποιηθεί. Μάλιστα δε ότι το σκεπτικό της σχετικής εισήγησης εισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ευθεία αντιγραφή από την υφιστάμενη μελέτη!

• Κατά τη συζήτηση, προέκυψε και θέμα στατικότητας, λόγω της πυρκαγιάς του 2009,που έπληξε και το κτίριο.

• Κατέστη, γενικά πασιφανές, ότι της σημερινής συζήτησης έπρεπε να προηγηθούν σε υπηρεσιακό επίπεδο, ενέργειες για τη, κατ αρχήν, στατική επάρκεια του κτιρίου (προσδιορισμού τουλάχιστον του βαθμού υφιστάμενης δομικής τρωτότητας του κτιρίου) και ταυτόχρονα αξιολόγησης των υφιστάμενων μελετών, σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και να ακολουθήσει η όποια μελέτη μέσα στα πλαίσια που επιτρέπουν οι ως άνω προκαταρτικές ενέργειες, σε σχέση και με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Για τους παραπάνω λόγους και αφού ήταν φανερή η έλλειψη τεκμηρίωσης που να πείθει ότι εξασφαλίζεται συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε σχέση με τους πόρους (20.000 Ευρώ), που θα δαπανηθούν, η Νέα Πνοή, καταψήφισε τη πρόταση.

Γραφείο Τύπου «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»