ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΓΙΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ": "Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ..."


Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΟΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Η ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ "ΖΑΝΕΙΟΥ"...
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η θέση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για το 15ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου (16/6/2015) που αφορούσε σε «Απευθείας μίσθωση οικοπέδων που αποτελούν εκτάσεις όμορες των «Εκπαιδευτηρίων Καργάκου» για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρος πρασίνου προαύλιου των σχολείων του Δήμου»

Ο επικεφαλής της παράταξης μας κ. Καλαφατέλης, ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι, η αρχική οπτική προσέγγιση των πρώην «Εκπαιδευτηρίων Καργάκου», προκειμένου να μισθωθούν αυτά από το Δήμο το 2012, περιελάβανε πέρα από το κτιριακό συγκρότημα και τον περιβάλλοντα οικοπεδικό χώρο του συγκροτήματος, στον οποίο όταν λειτουργούσαν τα «Εκπαιδευτήρια Καργάκου» είχαν προσαρτημένα (για χώρο πάρκινγκ και επιπλέον αθλητικών χώρων) και δύο όμορα οικόπεδα.

Κατά τη σύναψη του μισθωτηρίου, στις 26-10-2012 ο Δήμος Διονύσου προέβη ρητά μόνο στη μίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος ,όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο στο μισθωτήριο τοπογραφικό και διάγραμμα κατόψεων. 

Κατά συνέπεια, ουδέποτε με το αρχικό μισθωτήριο μισθώθηκαν από το Δήμο χώροι, που ανήκαν σε άλλους ιδιοκτήτες. 

Και οι δύο επιτροπές, που ασχολήθηκαν με την έκδοση των πρακτικών καταλληλόλητας του μισθωμένου χώρου για τη στέγαση συγκεκριμένων σχολείων, έκριναν επαρκείς (ως προς τα προαύλια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις) τους μισθωμένους μόνο από την εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β. ΚΑΡΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» χώρους μη συνυπολογίζοντας τα δύο αυτά οικόπεδα.

Εκ των υστέρων, η διοίκηση μας έκανε προσπάθεια να μισθώσει τα δύο όμορα οικόπεδα, για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των μονάδων χωρίς επιτυχία αφού το τίμημα κρίθηκε υπερβολικά υψηλό.

Μάλιστα την ίδια περίοδο είχαμε απευθυνθεί στον ΟΣΚ προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά στην αγορά, του συγκεκριμένου ακινήτου που θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της σχολικής στέγης. 

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως ο Δήμος κατόπιν ενεργειών μας, μέχρι και σήμερα δεν επιβαρύνεται με το κόστος του μισθωτηρίου.

Επειδή,τα οικόπεδα προορίζονται να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, που φιλοξενούνται στο χώρο, η θέση της παράταξης ήταν θετική για την απευθείας μίσθωση αυτών, αλλά με το αρχικά προτεινόμενο μίσθωμα και όχι με το διαμορφωθέν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μίσθωμα.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ληφθείσα με ευθύνη της δημοτικής αρχής απόφαση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16-6-2015 είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 2/3 για τη λήψη αποφάσεως για απευθείας μίσθωση.

Κατά τη διάρκεια της άνω συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης μας κ. Καλαφατέλης τεκμηρίωσε την επιλογή της λύσης «Καργάκου» (4.500 τ.μ. με μίσθωμα 15.000 ευρώ, περίπου 3,5 ευρώ/τ.μ.) σε σχέση με την προτεινόμενη από την τότε αντιπολίτευση των κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαμάνη λύση του «Ζάνειου» (1.500 τ.μ. με μίσθωμα 10.000 ευρώ, περίπου 7 ευρώ/τ.μ.).

Η λύση «Καργάκου» κάλυπτε και όλες τις σχολικές ανάγκες του Δήμου Διονύσου,ΕΠΑΛ Κρυονερίου, ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου,3ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου, προσωρινή στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς μέχρι την επισκευή του παλαιού κτιρίου στην οδό Αργυρουπόλεως, έργο το οποίο είχε δρομολογήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή και ανέστειλε η σημερινή δημοτική αρχή.

Γραφείο Τύπου Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου