ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ


Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον "Καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015"...
Π Ρ Ο Σ:
Τις Τοπικές Οργανώσεις των πολιτικών κομμάτων και επιτροπές υποστήριξης κατά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον «Καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015». 

ΣΧΕΤ.:
1. Το ΠΔ 38/28-6-2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα».
2. Η υπ’ αριθ. 21803/28-6-2015 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στο Δημαρχείο Διονύσου (Λ.Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1, Αγ.Στέφανος) προκειμένου να συζητηθεί η διάθεση -κατανομή των χώρων και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης τους, για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, για κρίσιμο εθνικό θέμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διονύσιος Ζαμάνης